TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ

Huyện Chương Mỹ quan tâm thực hiện công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 26/06/2023 | 19:34  | Lượt xem: 103
Cải cách hành chính (CCHC) đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trong 06 tháng đầu năm 2023, UBND huyện Chương Mỹ đã tập trung chỉ đạo và...

Sơ kết Chương trình “Đẩy mạnh CCHC; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, giai đoạn 2021 – 2025”

Ngày đăng 22/06/2023 | 07:49  | Lượt xem: 311
Chiều 22/6, Ban chỉ đạo Chương trình số 14- CTr/HU về “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC); nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, xây...

UBND huyện Chương Mỹ chỉ đạo việc áp dụng, nhân rộng sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới trong công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 20/06/2023 | 03:50  | Lượt xem: 101
Thời gian qua, UBND huyện Chương Mỹ đặc biệt quan tâm chỉ đạo việc áp dụng, nhân rộng sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới trong công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn...

Huyện Chương Mỹ từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra công vụ trong công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 14/06/2023 | 03:19  | Lượt xem: 102
Kiểm tra công vụ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; góp phần nâng...

Chương Mỹ tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì, nhân rộng việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp trong công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 14/06/2023 | 08:30  | Lượt xem: 87
Trong 06 tháng đầu năm nay, UBND huyện Chương Mỹ đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì, nhân rộng việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp trong công tác cải cách hành chính.

Niêm yết công khai TTHC và thực hiện phiếu kiểm soát thời gian xử lý hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện

Ngày đăng 14/06/2023 | 08:27  | Lượt xem: 59
Ngày 14/6, UBND huyện Chương Mỹ ban hành công văn số 1036/UBND-VP về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện phiếu kiểm soát thời gian xử lý hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải...

Chương Mỹ xử lý 100% hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Ngày đăng 13/06/2023 | 08:39  | Lượt xem: 92
Từ đầu năm 2023, huyện Chương Mỹ đã tích cực triển khai các nhiệm vụ thực hiện xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Chương Mỹ triển khai Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI; Kế hoạch nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị; cải thiện, nâng cao Chỉ số SIPAS năm 2023

Ngày đăng 12/06/2023 | 03:55  | Lượt xem: 127
UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND, ngày 9/6/2023 về Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn huyện năm 2023.

UBND huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế về kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính và công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trong năm 2023

Ngày đăng 02/06/2023 | 05:27  | Lượt xem: 162
Ngày 01/6/2023, UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế về kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính và công tác thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2023.

Chương Mỹ: Trên 260 cán bộ, công chức tham gia tập huấn kiến thức, kỹ năng, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng 27/05/2023 | 03:46  | Lượt xem: 118
Ngày 27/5, Phòng Nội vụ huyện Chương Mỹ phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức 02 tập huấn kiến thức, kỹ năng, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX).

UBND huyện Chương Mỹ thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số; Xã Thủy Xuân Tiên ra mắt “Mô hình tiếp nhận, hướng dẫn TTHC, dịch vụ công trực tuyến” thôn Trí Thủy

Ngày đăng 25/05/2023 | 04:34  | Lượt xem: 263
Ngày 24/5/2023, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Quyết định số 2738/QĐ- UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số huyện Chương Mỹ.

268 cán bộ, công chức hành chính của huyện Chương Mỹ tập huấn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử

Ngày đăng 12/05/2023 | 02:57  | Lượt xem: 312
Ngày 12/5, Phòng Nội vụ huyện Chương Mỹ phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức 02 lớp tập huấn tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử cho 268 cán bộ, công chức thuộc các cơ...

Huyện Chương Mỹ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Ngày đăng 10/05/2023 | 07:32  | Lượt xem: 337
Trên cơ sở kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, UBND huyện Chương Mỹ đã và đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế các nội dung...

Triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số

Ngày đăng 10/05/2023 | 07:35  | Lượt xem: 257
HNP - Sáng 9/5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính...

UBND xã Thanh Bình quan tâm thực hiện công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 04/05/2023 | 07:57  | Lượt xem: 306
Năm 2022, xã Thanh Bình là một trong những đơn vị được UBND huyện Chương Mỹ tặng giấy khen trong thực hiện công tác cải cách hành chính, Chỉ số cải cách hành chính xã xếp thứ 6/32 xã, thị trấn. Kết...

Kiểm tra công vụ đột xuất tại xã Hồng Phong, Quảng Bị, Hợp Đồng, Thụy Hương và thị trấn Chúc Sơn

Ngày đăng 21/04/2023 | 08:26  | Lượt xem: 303
Chiều 20/4, Đoàn kiểm tra của UBND huyện Chương Mỹ do đồng chí Nguyễn Thị Phượng – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra đột xuất công vụ đột xuất tại 03 xã: Hồng Phong,...

Thành phố họp phiên thứ nhất về cải cách hành chính và chuyển đổi số

Ngày đăng 21/04/2023 | 08:47  | Lượt xem: 186
HNP - Chiều 21/4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội tổ chức phiên họp thứ nhất dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành...

UBND huyện Chương Mỹ chỉ đạo thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày đăng 20/04/2023 | 09:46  | Lượt xem: 109
Theo kế hoạch, năm 2023 huyện Chương Mỹ phấn đấu: 40% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện, 35% kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã, thị trấn còn hiệu lực theo quy...

Huyện Chương Mỹ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Ngày đăng 17/04/2023 | 03:49  | Lượt xem: 119
Theo kết quả phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội; huyện Chương Mỹ xếp hạng thứ...

Chương Mỹ: hướng dẫn các phương thức tiếp nhận hồ sơ trong giai đoạn thực hiện thử nghiệm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của TP; ban hành Kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, NTVT; Kế hoạch tổ chức

Ngày đăng 15/04/2023 | 02:34  | Lượt xem: 160
Hiện nay UBND huyện Chương Mỹ đang thực hiện việc vận hành thử Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới của Thành phố (thời gian vận hành thử từ 11/4/2023 – 28/4/2023) theo Văn bản số...