TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ

Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ với những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện đề án 06

Ngày đăng 15/04/2023 | 14:42  | Lượt xem: 219
Nhờ nỗ lực thực hiện Đề án 06 - Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đến nay, các đơn...

Huyện Chương Mỹ triển khai vận hành thử Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới của Thành phố Hà Nội; Vận động cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện các dịch vụ công trực tuyến thuộc Đề án 06

Ngày đăng 12/04/2023 | 07:31  | Lượt xem: 106
Từ ngày 11/4/2023 đến hết ngày 28/4/2023, UBND huyện Chương Mỹ triển khai vận hành thử Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới của Thành phố Hà Nội.

Chương Mỹ: tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến; Phát động phong trào thi đua “CBCCVC, NLĐ thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” năm 2023

Ngày đăng 10/04/2023 | 07:01  | Lượt xem: 101
UBND huyện vừa ban hành kế hoạch số 133 tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2023 trên...

Huyện Chương Mỹ triển khai Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phát động phong trào thi đua “ Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện

Ngày đăng 07/04/2023 | 04:08  | Lượt xem: 315
UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện đến năm 2025.

Giám sát về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại xã Đại Yên; Kiểm tra công vụ đột xuất tại các xã: Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến, Nam Phương Tiến

Ngày đăng 05/04/2023 | 10:31  | Lượt xem: 228
Chiều 4/4, Ban kinh tế xã hội HĐND huyện Chương Mỹ đã giám sát về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại xã Đại Yên.

UBND huyện Chương Mỹ triển khai rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023; Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô" năm 2023.

Ngày đăng 06/04/2023 | 09:30  | Lượt xem: 132
Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 và Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023, UBND huyện Chương Mỹ đã xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát, đánh...

Hà Nội: Ưu tiên phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, hướng đến nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại

Ngày đăng 31/03/2023 | 05:55  | Lượt xem: 90
Ngày 11 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 280 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023, với mục tiêu chung là hoạt động của các cơ quan nhà nước...

Huyện Chương Mỹ tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng, áp dụng các mô hình, sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 28/03/2023 | 11:02  | Lượt xem: 100
Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, UBND huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh việc nhân rộng, áp dụng các mô...

UBND huyện chỉ đạo các đơn vị tích cực triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt"; Kế hoạch mở rộng, cải tiến và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Ngày đăng 24/03/2023 | 07:47  | Lượt xem: 119
Ngày 23/3/2023, UBND huyện ban hành văn bản số 430/UBND-NV về việc đôn đốc các đơn vị triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến “Người tốt việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước...

Chương Mỹ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Ngày đăng 23/03/2023 | 10:33  | Lượt xem: 100
Năm 2023, huyện Chương Mỹ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ...

UBND huyện Chương Mỹ triển khai kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện

Ngày đăng 21/03/2023 | 06:35  | Lượt xem: 122
UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.

Huyện Chương Mỹ tổ chức 02 lớp tập huấn sử dụng và vận hành thử Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hà Nội; UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra công vụ đột xuất tại 20 cơ quan, đơn vị

Ngày đăng 16/03/2023 | 11:30  | Lượt xem: 162
Ngày 16/3, UBND huyện Chương Mỹ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã tổ chức 02 lớp tập huấn sử dụng và vận hành thử Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố...

Tân Tiến triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp từng bước nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn xã năm 2023

Ngày đăng 09/03/2023 | 03:13  | Lượt xem: 306
Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính, ngay từ đầu năm 2023 UBND Tân Tiến đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công...

UBND huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức trên địa bàn huyện năm 2023; LĐLĐ huyện thực hiện công tác Chính sách Pháp luật và QHLĐ năm 2023

Ngày đăng 06/03/2023 | 07:39  | Lượt xem: 382
UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn huyện năm 2023.

Huyện Chương Mỹ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 01/03/2023 | 03:32  | Lượt xem: 196
Ngay từ đầu năm 2023 UBND huyện Chương Mỹ đã sớm triển khai công tác cải cách hành chính đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Đồng thời triển khai hệ thống thông tin báo cáo của Thành...

Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc huyện Chương Mỹ năm 2023; Kế hoạch khảo sát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, thị trấn

Ngày đăng 27/02/2023 | 04:47  | Lượt xem: 118
UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Kế hoạch Khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thuộc huyện năm 2023.

UBND huyện Chương Mỹ dự kiến tổ chức hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết TTHC lần 01 năm 2023; Kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước năm 2023

Ngày đăng 20/02/2023 | 05:15  | Lượt xem: 141
UBND huyện vừa triển khai một số nội dung, nhiệm vụ tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết thủ tục hành chính lần thứ 1 năm 2023.

UBND huyện xây dựng Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ; Lập danh sách CCB, cựu TNXP, dân công hoả tuyến tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT năm 2023

Ngày đăng 16/02/2023 | 10:07  | Lượt xem: 207
UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện năm 2023.

UBND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính cấp phòng, cấp xã năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2023

Ngày đăng 16/02/2023 | 08:25  | Lượt xem: 390
Sáng 16/2, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính cấp phòng, cấp xã năm 2022 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023; kiểm điểm tiến độ tham gia hệ...

Từ ngày 10/2/2023, UBND TP Hà Nội tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính qua ứng dụng Zalo

Ngày đăng 10/02/2023 | 04:29  | Lượt xem: 88
Từ ngày 10/2/2023, UBND Thành phố Hà Nội chính thức vận hành kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp của Thành phố qua ứng dụng Zalo theo địa chỉ truy cập: Zalo Official...