TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

UBND huyện ban hành Quyết định khen thưởng 16 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính năm 2022
Ngày đăng 22/12/2022 | 16:38  | Lượt xem: 114

UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành Quyết định số 9.080 về việc khen thưởng 16 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính năm 2022.

Thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ đạo chương trình 14 về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, giai đoạn 2022-2025”, năm 2022, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các xã, thị trấn trong huyện đã chủ động xây dựng, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các nội dung, các giải pháp trong thực hiện  cải cách hành chính và đã đạt nhiều kết quả.

Các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan, đơn vị  thuộc huyện đã có nhiều đổi mới và quyết liệt trong chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Mô hình “Một cửa hiện đại, thân thiện, gần dân” được nhân rộng ở các xã, thị trấn nhân rộng. Nhiều đơn vị đã xây dựng, triển khai sáng kiến, giải pháp, ý tưởng mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao sự hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong huyện đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Hoa phát động phong trào thi đua cải cách hành chính năm 2022

Ghi nhận những kết quả đạt được, ngày 19/12, UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành Quyết định số 9080 về việc khen thưởng 16 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính năm 2022. Trong 16 tập thể có 7 phòng ban ngành của huyện gồm: Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, phòng Kinh tế và Đội quản lý trật tự xây dựng huyện. 09 xã, thị trấn gồm: Thị trấn Chúc Sơn, Xuân Mai, UBND xã Đại Yên, Hoàng Diệu, Đông Phương Yên, Thanh Bình, Thủy Xuân Tiên, Lam Điền và xã Quảng Bị. 21 cá nhân được khen thưởng gồm cán bộ phụ trách công tác cải cách hành chính của phòng, ban ngành chuyên môn của huyện và lãnh đạo UBND xã phụ trách bộ phận một cửa và công chức văn phòng, thống kê một số xã, thị trấn.

Sự ghi nhận này là nguồn động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền hành chính của huyện văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả trong những năm tiếp theo.

 

                                        Minh Thân

(Trung tâm Văn hóa TT&TT Chương Mỹ)

Trung bình (0 Bình chọn)