QUẢN LÝ, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ QUẢN LÝ, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Chương Mỹ: Tổ chức triển khai lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Chương Mỹ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000

Ngày đăng 22/04/2021 | 15:43  | Lượt xem: 19
Ngày 20/4/2021, UBND huyện Chương Mỹ ban hành kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Chương Mỹ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000.

UBND huyện Chương Mỹ công bố Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện

Ngày đăng 16/11/2020 | 12:00  | Lượt xem: 7
Chiều 16/11, tại hội trường UBND thị trấn Chúc Sơn, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện. Dự hội nghị...

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư về Đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn tỷ lệ 1/500

Ngày đăng 16/09/2020 | 12:00  | Lượt xem: 12
Sáng 16/9, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cộng đồng dân cư đối với Đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn tỷ lệ 1/500. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm - Ủy viên Ban...

UBND huyện thông qua kế hoạch cưỡng chế vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 02 trường hợp tại xã Quảng Bị

Ngày đăng 25/06/2020 | 09:12  | Lượt xem: 3
 Sáng 25/6, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch cưỡng chế vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 02 hộ gia đình tại thôn 1, xã Quảng Bị. Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc -...

UBND huyện Chương Mỹ: Tổ chức hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đông Phú Yên

Ngày đăng 20/05/2020 | 09:07  | Lượt xem: 7
Sáng 20/5, tại xã Đông Phương Yên, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị công bố Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đông Phú Yên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm - Ủy viên Ban...

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Quy hoạch chi tiết khu trung tâm Chúc Sơn, tỷ lệ 1/500

Ngày đăng 26/04/2019 | 01:15  | Lượt xem: 3
Sáng 25/4, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn, tỷ lệ 1/500. Đây chính là khu trung tâm hành chính của huyện Chương Mỹ.

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000

Ngày đăng 23/11/2017 | 10:17  | Lượt xem: 11
HNP - Ngày 3/6/2015, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn

Ngày đăng 21/11/2017 | 10:15  | Lượt xem: 2
HNP - Ngày 30/01/2015 UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5000.

Hà Nội phê duyệt quy hoạch chung đô thị vệ tinh Xuân Mai

Ngày đăng 06/07/2015 | 03:08  | Lượt xem: 3
TP. Hà Nội vừa phê duyệt quy hoạch chung đô thị vệ tinh Xuân Mai, tỷ lệ 1/10.000 tại huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội.

Hà Nội: Thông qua quy hoạch chung huyện Chương Mỹ và Thị trấn sinh thái Chúc Sơn

Ngày đăng 01/12/2017 | 04:35  | Lượt xem: 2
Hội đồng nhân dân huyện Chương Mỹ vừa thông qua 2 đồ án Quy hoạch chung xây dựng 1/10.000 huyện Chương Mỹ và Quy hoạch chung 1/5000 Thị trấn sinh thái Chúc Sơn đến năm 2030.