THÔNG TIN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Trường hợp cần phản ánh, kiến nghị, đề nghị cá nhân, tổ chức liên hệ theo đường dây nóng:

1. Số điện thoại:

- Thủ trưởng cơ quan: 0904442359 (đồng chí Hoàng Minh Hiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ)

-  Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện: 0912667779 (đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Bộ phận)

2. Địa chỉ thư điện tử:

- Thủ trưởng cơ quan: hoangminhhien_chuongmy@hanoi.gov.vn;

- Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện: nguyenanhdung_chuongmy@hanoi.gov.vn.

Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của quý ông/bà (tổ chức).