CÔNG KHAI NGÂN SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024

Ngày đăng 28/12/2023 | 17:28  | Lượt xem: 211
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022

Ngày đăng 02/08/2023 | 03:33  | Lượt xem: 222
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

Ngày đăng 16/01/2023 | 09:25  | Lượt xem: 274
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

Quyết định số 6162/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND huyện về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021

Ngày đăng 27/07/2022 | 04:46  | Lượt xem: 76
Quyết định số 6162/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND huyện về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021

Quyết định số 6162/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND huyện về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021

Ngày đăng 27/07/2022 | 04:46  | Lượt xem: 77
Quyết định số 6162/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của UBND huyện về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021

Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 03/8 /2021 về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020

Ngày đăng 03/08/2021 | 03:19  | Lượt xem: 56
Quyết định số 4432/QĐ-UBND ngày 03/8 /2021 về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2020

Quyết định về việc công bố điều chỉnh công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Ngày đăng 13/01/2021 | 09:10  | Lượt xem: 40
Quyết định về việc công bố điều chỉnh công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021

Ngày đăng 13/01/2021 | 09:49  | Lượt xem: 41
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021

Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019

Ngày đăng 17/09/2020 | 05:50  | Lượt xem: 26
Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách năm 2019

Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2019

Ngày đăng 17/04/2020 | 04:09  | Lượt xem: 50
Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2019

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

Ngày đăng 08/01/2020 | 04:47  | Lượt xem: 22
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020

Công khai Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2019 của huyện Chương Mỹ

Ngày đăng 26/08/2019 | 04:34  | Lượt xem: 28
Công khai Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2019 của huyện Chương Mỹ

Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019

Ngày đăng 01/01/2019 | 09:12  | Lượt xem: 24
Quyết định về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019