TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Huyện Chương Mỹ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Ngày đăng 01/03/2023 | 15:32  | Lượt xem: 65

Ngay từ đầu năm 2023 UBND huyện Chương Mỹ đã sớm triển khai công tác cải cách hành chính đến các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Đồng thời triển khai hệ thống thông tin báo cáo của Thành phố và Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung của Thành phố trên địa bàn huyện.

Năm 2022, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã có nhiều nỗ lực, đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch và vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện trong tình hình mới.

Kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2022, toàn huyện có 11 đơn vị có kết quả chỉ số cải cách hành chính đạt từ 90% trở lên thuộc các phòng chuyên môn và tương đương; 01 đơn vị có chỉ số đạt từ 80% đến dưới 90%. Giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính là 93,35%. Tại các đơn vị sự nghiệp công lập và đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính là 86,22%: có 1 đơn vị đạt từ 90% trở lên và là đơn vị xếp thứ nhất bảng xếp hạng với chỉ số cải cách hành chính đạt 91,5%; 4 đơn vị đạt từ 80% đến dưới 90%. Đối với UBND các xã, thị trấn giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính là 82,67%: có 1 đơn vị là thị trấn Xuân Mai đạt từ 90% trở lên; 23 đơn vị đạt từ 80% đến dưới 90%; 08 đơn vị đạt từ 70% đến dưới 80%. 

UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023; Công bố Chỉ số hành chính năm 2022 của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, một số địa phương đã áp dụng, nhân rộng mô hình, sáng kiến hay về cải cách hành chính. Hoạt động thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính phát triển theo hướng đa dạng, phong phú và thiết thực, khai thác tối đa tiện ích của các mạng xã hội. Hoạt động kiểm tra cải cách hành chính có nhiều đổi mới, sáng tạo về phương thức và cách thức tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trước tình hình mới. Áp dụng hiệu quả nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân.

Các tiêu chí đánh giá trong năm 2022 được nghiên cứu, áp dụng, hoàn thiện. Phương pháp đánh giá và phương thức triển khai thực hiện có nhiều đổi mới, phù hợp với thực tiễn và các quy định mới, nâng cao tính khách quan, khoa học, chính xác trong đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, việc triển khai hệ thống thông tin báo cáo của Thành phố; hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung của Thành phố trên địa bàn huyện vẫn đang được duy trì hiệu quả UBND huyện đã nỗ lực để đưa các phần mềm chung của Thành phố đến các cơ quan, phòng, ban, ngành thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn. Cùng với đó, phối hợp với Trung tâm Tin học – công báo tổ chức 3 buổi tập huấn đào tạo, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin báo cáo và hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung Thành phố. Đặc biệt, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và đơn vị cung cấp phầm mềm để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, phân công cán bộ phụ trách, hướng dẫn, theo dõi và thường xuyên đôn đốc việc khai thác và sử dụng ứng dụng hệ thống. Qua sự phối hợp nhịp nhàng, Huyện đã có 8 báo cáo gửi đúng hạn, đạt tỷ lệ 100%. Từ ngày 9/1/2023, Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của huyện triển khai thí điểm hệ thống quản lý văn bản và điều hành tập trung Thành phố.

Thị trấn Chúc Sơn vươn lên xếp hạng thứ 2 trong 32 xã, thị trấn về Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.

Năm 2023, huyện Chương Mỹ tiếp tục chủ động, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá, quán triệt việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính để kịp thời phát hiện và chỉ đạo xử lý những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai và phối hợp thực hiện. Đồng thời, tập trung triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Tăng cường ứng dụng công nghệ, thông tin, trong đó tập trung khắc phục các hạn chế trong “Sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp”, “Gửi nhận văn bản điện tử trong giao dịch hành chính”. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Huyện.

Để nâng tầm quan trọng của vai trò công tác cải cách hành chính nói chung và việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính nói riêng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn bám sát vào kế hoạch của huyện để triển khai thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền lãnh đạo, quản lý; thực hiện hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều và hệ thống thông tin báo cáo của Thành phố. Ngoài ra, phối hợp với Trung tâm tin học và công báo Thành phố và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sự đồng thuận của xã hội về thực hiện cải cách hành chính.  Đặc biệt, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát, phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình triển khai và kết quả chỉ số cải cách hành chính theo từng lĩnh vực, từng tiêu chí; xác định rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra biện pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của cơ quan, đơn vị nói riêng và của huyện nói chung.

 

                                                                                      Kim Thoa

Trung bình (0 Bình chọn)