TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tân Tiến triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp từng bước nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn xã năm 2023
Ngày đăng 09/03/2023 | 15:13  | Lượt xem: 129

Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính, ngay từ đầu năm 2023 UBND Tân Tiến đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2023.

Năm 2022, xã Tân Tiến xếp hạng thứ 31/32 xã, thị trấn trong toàn huyện về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC). Để nâng cao Chỉ số CCHC, với tinh thần quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023, UBND xã Tân Tiến đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của UBND huyện; Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 31/12/2020, Chương trình số 03-CTr/ĐU của Đảng ủy xã Tân Tiến về đẩy mạnh cải cách hành; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2023.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại trụ sở UBND xã Tân Tiến.

Trên cơ sở bám sát vào 07 tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC, UBND xã đã và đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để đáp ứng tốt yêu cầu của từng tiêu chí. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND xã đã ban hành quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về kiện toàn cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại UBND xã. Đồng thời xây dựng và ban hành 05 Kế hoạch thuộc lĩnh vực CCHC; Xây dựng kế hoạch và  tổ chức gặp gỡ đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn xã về các nội dung liên quan đến Chỉ số hiệu quả cải cách hành chính năm 2023.

UBND xã đã kiện toàn cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại UBND xã nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền của UBND xã cho cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật. Hiện tại UBND xã đã ban hành và niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp xã gồm 167 thủ tục với 19 lĩnh vực. Kết quả trong những tháng đầu năm 2023 đã tiếp nhận 225 hồ sơ các loại, đã giải quyết được 214 hồ sơ, đạt tỷ lệ giải quyết xong trước hạn 95%.

Tân Tiến là xã loại 1, số lượng biên chế theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội là 22, tuy nhiên hiện xã chỉ có 20 cán bộ, công chức, thiếu 02 theo số lượng được biên chế. Nhưng với tinh thần không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác, lấy chất lượng phục vụ nhân dân là thước đo. Cán bộ công chức đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kết quả đánh giá cán bộ công chức 02 tháng đầu năm đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, không có cán bộ, công chức nào không hoàn thành nhiệm vụ.

UBND xã Tân Tiến đã ban hành và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động. UBND xã đã thực hiện tiết kiệm chi ngay từ những ngày, tháng đầu năm để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức người lao động. Các khoản thu chi ngân sách đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện đại hoá nền hành chính, UBND xã đã đầu tư hàng trăm triệu đồng trang bị thiết bị máy tính, máy Scan, máy photo, hệ thống mạng lan phục vụ nhân dân và cán bộ tại trụ sở UBND.

UBND xã Tân Tiến trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc phục vụ công tác giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” thuộc UBND xã.

Chủ tịch UBND xã Tân Tiến trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho công dân ngay tại Bộ phận “Một cửa”.

Với phương châm lấy sự hài lòng của người dân là mục tiêu của cán bộ, công chức trong cơ quan Nhà nước; UBND xã Tân Tiến đã triển khai thực hiện mô hình một cửa thân thiện, xây dựng chương trình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công quốc gia; gửi thư chúc mừng đến các thanh niên đăng ký kết hôn lần đầu tại UBND xã, gửi thư chia buồn đến thân nhân gia đình có người qua đời và nhiều hình thức cổ động trực quan khác đã được nhân dân hưởng ứng, đồng thuận.

Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, UBND xã Tân Tiến đã ban hành Kế hoạch 38/KH-UBND ngày 17/02/2023 triển khai các giải pháp đột phá về “cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh” năm 2023.

Trên cơ sở những mục tiêu cụ thể, UBND xã đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để từng bước thực hiện có hiệu quả công tác CCHC. Trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy; đổi mới phương pháp lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức;  nhiệm vụ, giải pháp tài chính công; nhiệm vụ và giải pháp xây dựng và phát triển chính phủ điện tử. UBND xã luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Thường trực Đảng uỷ, HĐND và Ủy ban MTTQ nhằm nâng cao hiệu quả công tác lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân về những vấn đề dân sinh bức xúc, những vấn đề chính đáng mà công dân kiến nghị nhiều lần. Tăng cường phối hợp với Ủy ban MTTQ tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tổ chức học tập thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo phương châm 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” và thường xuyên kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện theo chương trình công tác năm theo kế hoạch đã đề ra; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu”. Đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước từ xã đến các thôn, xóm để khơi dậy tinh thần đoàn kết, tin tưởng và khai thác tiềm lực trong xã hội, cũng như sự ủng hộ của toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cho sự phát triển. Tích cực thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa UBND với HĐND, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên. Thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ cơ sở, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2023 và tạo đà cho những năm tiếp theo.

 

                                                                                      Kim Thoa

Trung bình (0 Bình chọn)