CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC, ĐỊNH HƯỚNG, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chương Mỹ

Ngày đăng 08/10/2020 | 09:35  | Lượt xem: 14
Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Chương Mỹ

Thông báo lấy ý kiến Đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn tỷ lệ 1/500

Ngày đăng 30/09/2020 | 09:45  | Lượt xem: 13
Thông báo lấy ý kiến Đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn tỷ lệ 1/500