THÔNG TIN DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG THÔNG TIN DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG

Mời tham gia đấu giá Khoang Bèo - Khu Tiên Trương - thị trấn Xuân Mai - huyện Chương Mỹ - thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/11/2021 | 13:46  | Lượt xem: 11
Mời tham gia đấu giá Khoang Bèo - Khu Tiên Trương - thị trấn Xuân Mai - huyện Chương Mỹ - thành phố Hà Nội

Thông tin mời tham gia đấu giá khu tái định cư Cầu Văn Phương, xã Văn Võ

Ngày đăng 01/11/2021 | 12:24  | Lượt xem: 10
Thông tin mời tham gia đấu giá khu tái định cư Cầu Văn Phương, xã Văn Võ

Thông báo mời tổ chức đấu giá khu tái định cư Cầu Văn Phương

Ngày đăng 19/10/2021 | 09:41  | Lượt xem: 6
Thông báo mời tổ chức đấu giá khu tái định cư Cầu Văn Phương

Thông báo mời tổ chức đấu giá khu Đồng Khoang Bèo - khu Tiên Trượng - thị trấn Xuân Mai

Ngày đăng 19/10/2021 | 09:41  | Lượt xem: 7
Thông báo mời tổ chức đấu giá khu Đồng Khoang Bèo - khu Tiên Trượng - thị trấn Xuân Mai

Hồ sơ mời đấu giá Đông Sơn nhóm II

Ngày đăng 11/10/2021 | 03:55  | Lượt xem: 8
Hồ sơ mời đấu giá Đông Sơn nhóm II

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu đấu giá xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/06/2021 | 09:55  | Lượt xem: 8
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu đấu giá xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Sân Kho Trong, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/06/2021 | 09:55  | Lượt xem: 5
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Sân Kho Trong, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Sắn, thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/05/2021 | 08:46  | Lượt xem: 5
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Sắn, thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Thùng Rặng Ngái, thôn 2, xã Quảng Bịu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/04/2021 | 03:11  | Lượt xem: 7
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Thùng Rặng Ngái, thôn 2, xã Quảng Bịu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Rộc Lác, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/04/2021 | 03:11  | Lượt xem: 5
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Rộc Lác, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu cạnh trạm biến thế thôn Phú Bến 1, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/04/2021 | 03:11  | Lượt xem: 5
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu cạnh trạm biến thế thôn Phú Bến 1, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu cạnh trạm biến thế thôn Phú Bến 1, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/11/2020 | 05:11  | Lượt xem: 5
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu cạnh trạm biến thế thôn Phú Bến 1, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Thùng Rặng Ngái, thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/11/2020 | 05:12  | Lượt xem: 6
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Thùng Rặng Ngái, thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đấu giá xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/11/2020 | 08:33  | Lượt xem: 8
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đấu giá xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Sắn, thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/11/2020 | 08:33  | Lượt xem: 5
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Sắn, thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất dịch vụ, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/11/2020 | 08:33  | Lượt xem: 13
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất dịch vụ, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Bãi Hói, thôn Trung Tiến, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/11/2020 | 08:32  | Lượt xem: 5
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Bãi Hói, thôn Trung Tiến, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Mả Kem, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/11/2020 | 01:32  | Lượt xem: 5
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Mả Kem, xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Vườn Chùa, xóm Xá, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/11/2020 | 01:36  | Lượt xem: 6
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Vườn Chùa, xóm Xá, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Cửa Đình, thôn Đại Từ, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/10/2020 | 11:01  | Lượt xem: 5
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Cửa Đình, thôn Đại Từ, xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Hiển thị 1 - 20 trong 49 kết quả.