THÔNG TIN DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG THÔNG TIN DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ, ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG

Thông báo niêm yết hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đối với phương án, vị trí tuyến dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 419 - giai đoạn 2 (đoạn từ UBND xã Tiên Phương đến Quốc lộ 6)

Ngày đăng 24/05/2024 | 07:39  | Lượt xem: 241
Thông báo niêm yết hồ sơ, lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đối với phương án, vị trí tuyến dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 419 - giai đoạn 2 (đoạn từ UBND xã...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại dự án khu tái định cư sân Golf hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/04/2024 | 04:00  | Lượt xem: 334
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại dự án khu tái định cư sân Golf hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Trung tâm PTQĐ huyện Chương Mỹ: Hồ Sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại dự án khu tái định cư sân Golf Hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 16/11/2023 | 05:05  | Lượt xem: 772
Trung tâm PTQĐ huyện Chương Mỹ: Hồ Sơ mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại dự án khu tái định cư sân Golf Hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất xen kẹt xóm Nội, thị trấn Chúc Sơn; khu Đìa via (vị trí 01), xã Đại Yên và khu Trại Mía, thôn Đông Nam, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/08/2023 | 02:18  | Lượt xem: 543
Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu đất xen kẹt xóm Nội, thị trấn Chúc Sơn; khu Đìa via (vị trí 01), xã Đại Yên và khu Trại Mía, thôn Đông Nam, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành...

Thông báo: Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở

Ngày đăng 24/07/2023 | 03:11  | Lượt xem: 372
Thông báo: Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Chúc Sơn và xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội:

Ngày đăng 15/03/2023 | 11:09  | Lượt xem: 502
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Chúc Sơn và xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội:

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại khu Miễu 3, Miễu 4 thôn Trung Vực Trong và Trung Vực Ngoài, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 09/03/2023 | 04:32  | Lượt xem: 252
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại khu Miễu 3, Miễu 4 thôn Trung Vực Trong và Trung Vực Ngoài, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Mái Sau, thôn Quyết tiến, xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/03/2023 | 04:08  | Lượt xem: 265
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Mái Sau, thôn Quyết tiến, xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại khi Miễu, thôn trung Vực trong và thôn trung Vực ngoài xã Thượng Vực

Ngày đăng 06/03/2023 | 02:47  | Lượt xem: 210
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại khi Miễu, thôn Trung Vực Trong và thôn Trung Vực Ngoài xã Thượng Vực

Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 01 thửa đất tại Xóm Nội (Tổ dân phố Nội An), thị trấn Chúc Sơn và 02 thửa đất tại khu Đìa Via (vị trí 1), xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Ngày đăng 03/03/2023 | 04:19  | Lượt xem: 236
Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 01 thửa đất tại Xóm Nội (Tổ dân phố Nội An), thị trấn Chúc Sơn và 02 thửa đất tại khu Đìa Via (vị trí 1), xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Mời tham gia đấu giá Khoang Bèo - Khu Tiên Trương - thị trấn Xuân Mai - huyện Chương Mỹ - thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/11/2021 | 01:46  | Lượt xem: 109
Mời tham gia đấu giá Khoang Bèo - Khu Tiên Trương - thị trấn Xuân Mai - huyện Chương Mỹ - thành phố Hà Nội

Thông tin mời tham gia đấu giá khu tái định cư Cầu Văn Phương, xã Văn Võ

Ngày đăng 01/11/2021 | 12:24  | Lượt xem: 86
Thông tin mời tham gia đấu giá khu tái định cư Cầu Văn Phương, xã Văn Võ

Thông báo mời tổ chức đấu giá khu tái định cư Cầu Văn Phương

Ngày đăng 19/10/2021 | 09:41  | Lượt xem: 51
Thông báo mời tổ chức đấu giá khu tái định cư Cầu Văn Phương

Thông báo mời tổ chức đấu giá khu Đồng Khoang Bèo - khu Tiên Trượng - thị trấn Xuân Mai

Ngày đăng 19/10/2021 | 09:41  | Lượt xem: 62
Thông báo mời tổ chức đấu giá khu Đồng Khoang Bèo - khu Tiên Trượng - thị trấn Xuân Mai

Hồ sơ mời đấu giá Đông Sơn nhóm II

Ngày đăng 11/10/2021 | 03:55  | Lượt xem: 60
Hồ sơ mời đấu giá Đông Sơn nhóm II

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu đấu giá xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/06/2021 | 09:55  | Lượt xem: 69
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu đấu giá xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Sân Kho Trong, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 24/06/2021 | 09:55  | Lượt xem: 51
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Sân Kho Trong, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Sắn, thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/05/2021 | 08:46  | Lượt xem: 53
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Đồng Sắn, thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Thùng Rặng Ngái, thôn 2, xã Quảng Bịu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/04/2021 | 03:11  | Lượt xem: 52
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Thùng Rặng Ngái, thôn 2, xã Quảng Bịu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Rộc Lác, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/04/2021 | 03:11  | Lượt xem: 61
Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu Rộc Lác, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
Hiển thị 1 - 20 trong 59 kết quả.