THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

UBND huyện Chương Mỹ: Tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023

Ngày đăng 29/06/2023 | 18:11  | Lượt xem: 690
UBND huyện Chương Mỹ: Tuyển dụng chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2023

Thông báo về việc tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng , các tổ chức chính trị - xã hội huyện Chương Mỹ năm 2023

Ngày đăng 15/06/2023 | 09:54  | Lượt xem: 787
Thông báo về việc tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng , các tổ chức chính trị - xã hội huyện Chương Mỹ năm 2023

Thông báo: Danh sách số báo danh, phòng thi và sơ đồ phòng thi viết vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023

Ngày đăng 13/05/2023 | 12:24  | Lượt xem: 2179
Thông báo: Danh sách số báo danh, phòng thi và sơ đồ phòng thi viết vòng 2, Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023

UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023

Ngày đăng 08/05/2023 | 08:56  | Lượt xem: 1799
UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển và nội dung chương trình ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023

Ngày đăng 05/05/2023 | 02:10  | Lượt xem: 2620
Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển và nội dung chương trình ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023