SẢN VẬT QUÊ HƯƠNG SẢN VẬT QUÊ HƯƠNG

Đảng bộ huyện Chương Mỹ phát huy truyền thống 85 năm xây dựng và phát triển, quyết tâm xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh
Ngày đăng 22/11/2023 | 15:39  | Lượt xem: 197

Cách đây tròn 85 năm, ngày 26/11/1938 những quần chúng tích cực nhất ở Yên Trường đã được kết nạp vào Đảng và Chi bộ Đảng Yên Trường được thành lập. Đây là chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của xã Trường Yên và cũng là Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện Chương Mỹ. Sự kiện thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên đã trở thành một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của phong trào cách mạng huyện Chương Mỹ.

Từ đây, phong trào cách mạng trong huyện có Chi bộ Đảng làm hạt nhân chính trị lãnh đạo đã triển mạnh, dẫn đến sự hình thành các tổ chức Đảng ở Nam Hài, Tiến Tiên, Đại Phẩm. Trong cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945, Chương Mỹ là địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ, nuôi giấu cán bộ của Đảng về hoạt động; tháng 3/1945, là đặc khu quân sự của xứ ủy Bắc Kỳ. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Xứ ủy, các Chi bộ Đảng trong huyện đã lãnh đạo nhân dân vùng lên đánh Pháp, đuổi Nhật làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 thành công.

 Chương Mỹ hôm nay đang khoác trên mình một diện mạo mới.

Sau Cách mạng tháng Tám, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, nhân dân Chương Mỹ cùng với nhân dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh”; kiên cường bám trụ, giữ đất, giữ làng, đào hầm bí mật nuôi giấu cán bộ cách mạng, xây dựng hàng chục làng kháng chiến. Trong đó, xã Hoà Chính được Liên khu 3 công nhận "Làng kháng chiến kiểu mẫu"; nhiều trận đánh điển hình của bộ đội huyện và du kích phối hợp với chủ lực khu, bộ đội tỉnh làm cho quân địch phải khiếp sợ, góp phần vào thắng lợi chung của cả nước. Trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến, Chương Mỹ tự hào được đón Bác Hồ về làm việc tại Chùa Trầm - xã Phụng Châu và chủ trì cuộc họp của Hội đồng Chính phủ tại xóm Chùa, Thị trấn Chúc Sơn... Núi Trầm thuộc xã Phụng Châu còn là nơi Đài tiếng nói Việt Nam phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tháng 12/1946 và bài thơ chúc Tết Đinh Hợi năm 1947 của Bác Hồ.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, nhân dân Chương Mỹ cùng với nhân dân Miền Bắc vừa phục hồi kinh tế, xây dựng đời sống mới, cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần cùng cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Ảnh tư liệu

Trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, toàn huyện có 3.346 liệt sỹ, 1.298 thương binh, 901 bệnh binh. Ghi nhận những thành tích, đóng góp trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện cùng với 8 xã, thị trấn (Trường Yên, Đại Yên, Hoà Chính, Trần Phú, Thuỷ Xuân Tiên, Nam Phương Tiến, Tiên Phương, Thị trấn Xuân Mai) đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; liệt sỹ Nguyễn Thị Hạp (xã Hoà Chính), liệt sỹ Tống Quang Huyên (xã Tiên Phương) được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 279 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự “Mẹ Việt Nam anh hùng”, nhiều đồng chí được công nhận là cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa, cùng hàng ngàn Huân, Huy chương và nhiều phần thưởng cao quý khác… Đó là những phần thưởng cao quý có sức mạnh cổ vũ động viên tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ tiếp tục phát huy trong giai đoạn cách mạng mới.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chương Mỹ đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, đồng thời, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng.  85 năm có Đảng chỉ đường, dẫn lối, Chương Mỹ hôm nay đã mang trên mình một diện mạo mới, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn được thực hiện hiệu quả.

Đặc biệt, năm 2018, tại Lễ kỷ niệm 130 ngày thành lập huyện (1/4/1888 - 1/4/2018) 80 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên (26/11/1938 - 26/11/2018), cán bộ và nhân dân huyện Chương Mỹ đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, năm 2020 nhân dân và cán bộ huyện Chương Mỹ được đón nhận Huân chương lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhân dân và cán bộ huyện Chương Mỹ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng của dân tộc và những thành tựu của công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, những năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị-kinh tế thế giới, khu vực, những hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19, song, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Ban Chấp hành đảng bộ huyện Chương Mỹ họp thường kỳ, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

10 tháng đầu năm 2023, kinh tế huyện tiếp tục phục hồi và phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 11,1%. Thu ngân sách nhà nước đạt 66,24% dự toán Thành phố giao. Công tác giải phóng mặt bằng Dự án “Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai” được tích cực triển khai. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, Huyện và 30 xã duy trì tốt các tiêu chí nông thôn mới, 05 xã đạt nông thôn mới nâng cao, dự kiến hết năm 2023, huyện sẽ có thêm 06 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, công tác giáo dục đào tạo; y tế, các chính sách xã hội được thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả; huyện đã tổ chức thành công việc sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo thiết thực, hiệu quả; các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, gần đây nhất là Chỉ thị số 24, Chỉ thị số 25 của Thành ủy được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả đạt được nhiều kết quả quan trọng; qua đó vai trò và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố ngày càng trong sạch, vững mạnh; tạo được sự đồng thuận xã hội; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ. Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Hội Nông dân và Đại hội Công đoàn được triển khai theo đúng quy định, đúng kế hoạch. Đặc biệt, trong năm 2023, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai đã được khởi công. Đây là những dự án quan trọng, tạo đòn bẩy cho Huyện Chương Mỹ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La-Xuân Mai đã được khởi công

 

Nhìn lại chặng đường 85 năm kể từ khi có tổ chức Đảng ra đời, trực tiếp lãnh đạo, từ những ngày đầu thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ huyện chỉ có 04 đảng viên; trải qua 24 kỳ đại hội, đến nay, Đảng bộ huyện có 85 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với trên 11.800 đảng viên. Đây là sự lớn mạnh và trưởng thành không ngừng cả về số lượng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ huyện Chương Mỹ. Đảng bộ đã lãnh đạo chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quê hương Chương Mỹ anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

                   Hoàng Tình

Trung bình (0 Bình chọn)