SẢN VẬT QUÊ HƯƠNG SẢN VẬT QUÊ HƯƠNG

Đảng bộ xã Thượng Vực, Quảng Bị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Ngày đăng 09/12/2023 | 15:56  | Lượt xem: 140
Ngày 9/12, Đảng ủy xã Thượng Vực, Đảng ủy xã Quảng Bị tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyên và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...

Đảng bộ huyện Chương Mỹ phát huy truyền thống 85 năm xây dựng và phát triển, quyết tâm xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh

Ngày đăng 22/11/2023 | 03:39  | Lượt xem: 146
Cách đây tròn 85 năm, ngày 26/11/1938 những quần chúng tích cực nhất ở Yên Trường đã được kết nạp vào Đảng và Chi bộ Đảng Yên Trường được thành lập. Đây là chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của xã...

Hội Nông dân huyện bầu bổ sung Uỷ viên Ban thường vụ, chức danh Phó chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2018-2023, Triển khai kiểm tra công tác Quý I; Đại hội thường niên HTX Tốt Động

Ngày đăng 10/04/2023 | 08:10  | Lượt xem: 233
Sáng 10/4, Hội Nông dân huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành bầu bổ sung Uỷ viên Ban thường vụ và chức danh Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Chương Mỹ : Đất cằn đơm hoa

Ngày đăng 29/09/2010 | 04:57  | Lượt xem: 119
Chương Mỹ : Đất cằn đơm hoa

Làng mây tre đan Phú Vinh

Ngày đăng 23/09/2010 | 11:03  | Lượt xem: 101
Làng mây tre đan Phú Vinh