DANH NHÂN VĂN HÓA DANH NHÂN VĂN HÓA

TƯ NGHIỆP QUỐC TỬ GIÁM LÊ HIẾU TRUNG: BỀ TÔI TIẾT NGHĨA

Ngày đăng 06/01/2023 | 18:51  | Lượt xem: 835
Tư nghiệp Quốc tử giám Lê Hiếu Trung (?-1522) người xã Chi Nê, Huyện Chương Đức (nay là làng Chi Nê, xã Trung Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Ông thi đỗ đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân tại khoa...

Các nhà khoa bảng Làng Yên Nhân

Ngày đăng 09/12/2022 | 09:13  | Lượt xem: 218
Từ xưa Chương Mỹ đã được biết đến là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, giàu truyền thống văn hóa, truyền thống hiếu học với nhiều làng khoa bảng đã được lưu truyền qua câu ca: “Giàu thì Quảng Bị, Bối...

Các nhà khoa bảng Làng Yên Nhân

Ngày đăng 15/11/2022 | 10:03  | Lượt xem: 179
Các nhà khoa bảng Làng Yên Nhân

Đô đốc Đông Lĩnh hầu – Đặng Tiến Đông

Ngày đăng 15/11/2022 | 09:46  | Lượt xem: 178
Đô đốc Đông Lĩnh hầu – Đặng Tiến Đông

Sử thần Ngô Sĩ Liên

Ngày đăng 05/05/2021 | 09:52  | Lượt xem: 184
Ngô Sĩ Liên là người làng Chúc Lý, huyện Chương Đức, phủ Ứng Thiên, nay là làng Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, chuyện Chương Mỹ, Hà Nội. Ông họ Ngô, tên Quang Hiền, húy là Sĩ Liên, hiệu là Chúc Lý Cư Sĩ....