HỘI CỰU CHIẾN BINH

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Hữu Hoàn

Chủ tịch

2

Nguyễn Trọng Tuấn

Phó Chủ tịch