ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Đình Huân

Bí thư

2

Đặng Thùy Linh

Phó Bí thư

3

 

Phó Bí thư