ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trần Đình Huân

Bí thư

2

Phạm Văn Tiến

Phó Bí thư