TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chương Mỹ: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới; Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

Ngày đăng 12/04/2024 | 09:31  | Lượt xem: 86
Sáng 12/4, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Dự bế giảng có các đồng chí lãnh đạo, chuyên...

UBND huyện Chương Mỹ trao Quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ và điều động đối với 21 cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập

Ngày đăng 08/04/2024 | 11:46  | Lượt xem: 258
Sáng 08/4, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị trao Quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ và điều động đối với cán bộ quản lý một số đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa...

Chương Mỹ tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 04/04/2024 | 03:59  | Lượt xem: 79
Tiếp tục thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm 2024 đến nay, UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều Kế hoạch, Công văn liên quan. Đồng thời tổ chức các Hội...

Chương Mỹ triển khai đồng bộ các nội dung công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2024 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”

Ngày đăng 04/04/2024 | 02:31  | Lượt xem: 33
Trong quý I năm 2024, huyện Chương Mỹ đã triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố “Kỷ...

Chương Mỹ: kiện toàn, đổi tên Tổ Chuyển đổi số cộng đồng

Ngày đăng 02/04/2024 | 03:42  | Lượt xem: 45
Trong quý I năm 2024, trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã có 32/32 xã, thị trấn ban hành quyết định kiện toàn, đổi tên Tổ Chuyển đổi số cộng đồng đến từng thôn, tổ dân phố, với 207 tổ với 1.456 thành...

Chương Mỹ triển khai Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính” năm 2024

Ngày đăng 01/04/2024 | 11:34  | Lượt xem: 46
UBND huyện Chương Mỹ đã triển khai Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính” năm 2024. Thông qua Cuộc thi để tìm ra ý tưởng tiêu biểu, sáng tạo và có khả năng áp dụng thực tế...

Chương Mỹ: giao ban thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số và Đề án 06 quý I/2024

Ngày đăng 28/03/2024 | 02:59  | Lượt xem: 134
Sáng 28/3, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và đề án 06 quý I năm 2024. Đồng chí Nguyễn Anh Đức – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo...

Chương Mỹ phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 tăng từ 6-8 bậc so với năm 2023

Ngày đăng 22/03/2024 | 08:53  | Lượt xem: 59
Trên cơ sở kết phân tích kết quả Chỉ số CCHC năm 2023 và phấn đấu năm 2024 tăng từ 6-8 bậc trong bảng xếp hạng Chỉ số CCHC của Thành phố, UBND huyện Chương Mỹ đã triển khai Kế hoạch khắc phục tồn...

Chương Mỹ đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện

Ngày đăng 08/03/2024 | 12:28  | Lượt xem: 61
UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành kế hoạch tuyên truyền về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025.

UBND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị đôn đốc triển khai nhiệm vụ đối với các xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 – 2025

Ngày đăng 11/03/2024 | 03:42  | Lượt xem: 318
Sáng 11/3, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị đôn đốc triển khai nhiệm vụ đối với các xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 – 2025. Đồng chí Nguyễn Anh Đức – Phó Bí thư Huyện ủy,...

Sắp xếp đơn vị hành chính là một chủ trương lớn của Đảng

Ngày đăng 15/03/2024 | 11:44  | Lượt xem: 109
Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Sau đây là toàn bộ nội dung Kế luận số 48.

Chương Mỹ phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024)

Ngày đăng 14/03/2024 | 02:46  | Lượt xem: 100
Xác định phong trào thi đua là động lực để thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Chương Mỹ đã lãnh đạo, chỉ đạo và phát động các phong...

Chương Mỹ triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2024”

Ngày đăng 11/03/2024 | 05:05  | Lượt xem: 64
Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính Nhà nước”. Qua đó huyện đã triển khai thiết thực và...

Các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội hoàn thành xây dựng Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc diện phải sắp xếp và lấy ý kiến cử tri trước ngày 5/4/2024

Ngày đăng 10/03/2024 | 08:29  | Lượt xem: 1549
Hà Nội hiện có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, 579 đơn vị hành chính cấp xã. Trong giai đoạn 2023-2025, qua rà soát và đối chiếu với các tiêu chí, Hà Nội dự kiến có 173 đơn vị hành chính cấp xã...

Chương Mỹ triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện

Ngày đăng 09/03/2024 | 08:05  | Lượt xem: 34
Ngày 08/3/2024, UBND huyện Chương Mỹ ban hành văn bản số 380/UBND-BTCD về việc rà soát, nâng cao chất lượng, xử lý đơn, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện gửi Thủ...

Chương Mỹ phấn đấu Chỉ số Cải cách hành chính năm 2024 tăng từ 6 – 8 bậc so với năm 2023

Ngày đăng 05/03/2024 | 04:08  | Lượt xem: 49
Ngày 04/3/2024, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Anh Đức tại hội nghị nghe báo cáo phân tích chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và triển khai công...

Chương Mỹ thúc đẩy chuyển đổi số trong trường học

Ngày đăng 04/03/2024 | 03:17  | Lượt xem: 92
Ngày 4/3, tại trường Tiểu học Đại Yên, huyện Chương Mỹ tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin và stem 2024, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và giáo dục stem trong trường học, tạo nền tảng cho giáo dục...

UBND huyện Chương Mỹ tổ chức 02 Hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2024

Ngày đăng 01/03/2024 | 02:15  | Lượt xem: 58
Ngày 29/2, UBND huyện Chương Mỹ đã ban hanh Kế hoạch số 111/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2024.

UBND huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị nghe báo cáo phân tích Chỉ số cải cách hành chính năm 2023; nhiệm vụ năm 2024

Ngày đăng 28/02/2024 | 01:09  | Lượt xem: 187
Sáng 28/2, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị nghe báo cáo phân tích Chỉ số cải cách hành chính năm 2023; giải pháp khắc phục và cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2024. Đồng chí...

Chương Mỹ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

Ngày đăng 22/02/2024 | 11:46  | Lượt xem: 61
Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền về những nội dung trọng tâm công tác cải cách hành chính (CCHC) đến người dân, doanh nghiệp đã được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, đơn...