TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT TIN TỨC - SỰ KIỆN NỔI BẬT

Đảng bộ huyện Chương Mỹ: Tiếp bước truyền thống vẻ vang của thủ đô anh hùng
Ngày đăng 17/03/2023 | 16:03  | Lượt xem: 52

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa Xuân Canh Ngọ (03/02/1930), ngay sau sự kiện vĩ đại đó, ngày 17/3/1930, tại nhà số 42 phố Hàng Thiếc, Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ Hà Nội được thành lập gồm 3 đồng chí, đồng chí Đỗ Ngọc Du được cử làm Bí thư lâm thời. Đây là mốc son đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đảng bộ Hà Nội có vinh dự là Đảng bộ được thành lập sớm nhất cả nước.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ Hà Nội và cao trào cách mạng 1930 – 1931 đã có tác động sâu sắc đến sự phát triển các phong trào đấu tranh cách mạng và sự ra đời của các Đảng bộ ở Hà Đông, Sơn Tây và những địa phương khác, trong đó có huyện Chương Mỹ.

Thông qua cao trào vận động dân sinh, dân chủ đã nhanh chóng ảnh hưởng và lôi cuốn mạnh mẽ những thanh niên yêu nước ở Yên Trường, Đại Phẩm, Nam Hài, Tiến Tiên của huyện Chương Mỹ tham gia các phong trào yêu nước. Ngày 26/11/1938, những quần chúng tích cực nhất ở Yên Trường là các đồng chí: Trần Văn Liên, Nguyễn Quang Lịch, Trần Văn Tiến, Nguyễn Bá Đa đã được kết nạp vào Đảng và thành lập Chi bộ Đảng Yên Trường. Đồng chí Trần Văn Liên được chỉ định làm Bí thư Chi bộ. Đây là Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Chương Mỹ được thành lập. Từ đây, phong trào cách mạng trong huyện có Chi bộ Đảng làm hạt nhân chính trị lãnh đạo. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, phong trào cách mạng trong huyện Chương Mỹ phát triển mạnh, và góp phần đưa cuộc chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Huyện Chương Mỹ trang trí rực rỡ cờ hoa chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Thủ đô.

Phát huy truyền thống vẻ vang của đảng bộ Thành phố Hà Nội, đảng bộ huyện Chương Mỹ, bước bào thời kỳ đổi mới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó huyện Chương Mỹ xác định phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội và cải thiện môi trường; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị văn minh, đô thị xanh; phát triển toàn diện đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng an ninh tiếp tục được củng cố, tăng cường. Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ huyện có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong nửa nhiệm kỳ qua, Huyện ủy và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện đã tập trung quyết liệt, thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt những kết quả khá toàn diện, có những dấu ấn nổi bật; các chỉ tiêu Đại hội cơ bản đạt tiến độ, 09/20 chỉ tiêu hoàn thành mục tiêu Đại hội.

Diện mạo quê hương Chương Mỹ ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Việc thực hiện các khâu đột phá được đặc biệt chú trọng: công tác quy hoạch, quản lý, thực hiện quy hoạch có nhiều chuyển biến rõ, được đánh giá là địa phương nằm trong tốp đầu của Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ quy hoạch; việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được tập trung chỉ đạo và đạt được những kết quả đáng phấn khởi, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 59% (năm 2020) lên 63% (năm 2023); tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%; nhiều doanh nghiệp tham gia hợp tác đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực; về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số được triển khai thực hiện quyết liệt; ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền được nâng cao; các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân đã và đang tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi số. Các nhiệm vụ chủ yếu được tổ chức quán triệt, triển khai và cụ thể hóa trong các chương trình, đề án, kế hoạch hàng năm, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn của địa phương và sự chỉ đạo, định hướng của cấp trên.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù chịu tác động tiêu cực, nặng nề của đại dịch Covid-19, song, kinh tế của huyện phục hồi nhanh, tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất toàn huyện ước đạt trên 34.600 tỷ đồng, đạt 80,4% mục tiêu đại hội đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 10,4%/năm, cơ bản đạt mức tăng trưởng hàng năm theo Nghị quyết Đại hội. Cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp là 57,2 - 28,4 - 14,4. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 74 triệu đồng/người/năm đạt 87% so mục tiêu Đại hội đề ra. Tốc độ tăng thu nhập bình quân hàng năm là 7,3%/năm.

Đặc biệt, Huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; 30/30 xã duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới; đến nay có 05 xã đã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, ước tính hết năm 2023 toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Với những kết quả trong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, nhân dân và cán bộ huyện Chương Mỹ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Năm 2022 Nhân dân và cán bộ huyện Chương Mỹ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Cùng đó, các ngành kinh tế có sự thay đổi tích cực về chất và lượng, kinh tế số bước đầu hình thành, phát triển tạo động lực cho sự phát triển của huyện; các cụm, khu công nghiệp tiếp tục thu hút được các nhà đầu tư; ngành dịch vụ phát triển đa dạng; trong nông nghiệp ứng dụng rộng rãi kỹ thuật tiên tiến, nhất là công nghệ cao; sản phẩm nông nghiệp đã tham gia vào chuỗi giá trị, một số sản phẩm đã xây dựng được thương hiệu trên thị trường. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt dự toán Thành phố giao; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư lớn, các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện và đồng bộ; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. An ninh, trật tự được đảm bảo; chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao; diện mạo nông thôn, đô thị ngày càng sáng - xanh - khang trang hơn. Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên được nâng cao; phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đổi mới, quyết liệt; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị với mô hình cụ thể, rõ nét và hướng mạnh về cơ sở góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước.

Trải qua 93 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đảng bộ Thủ đô luôn khẳng định vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tiếp bước truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Thành Phố Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, thực hiện đổi mới trong tư duy và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra, đưa Chương Mỹ trở thành huyện nông thôn mới giàu mạnh, phát triển toàn diện, năng động và bền vững xứng đáng với truyền thống của quê hương anh hùng LLVT nhân dân.

 

Hoàng Tình

 

Trung bình (0 Bình chọn)