TIN KINH TẾ TIN KINH TẾ

UBND huyện Chương Mỹ chỉ đạo đẩy mạnh tiết kiệm điện; Chỉ đạo tổ chức triển khai “Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố
Ngày đăng 25/05/2023 | 15:56  | Lượt xem: 23

UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành văn bản chỉ đạo việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định trong thời gian cao điểm hè năm 2023.

Theo đó, UBND huyện đề nghị tất cả các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh-dịch vụ trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm trong cơ quan, đơn vị quản lý bảo đảm ổn định cung cấp điện trong thời gian cao điểm hè năm 2023 trên địa bàn huyện.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận về chủ trương tiết kiệm điện trong thời gian cao điểm hè năm 2023 để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn huyện. Chủ động phối hợp với Điện lực xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, các xã, thị trấn về các nội dung giải pháp thực hiện tiết kiệm điện, lợi ích của các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, đặc biệt trong thời gian cao điểm hè năm 2023. UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Công ty Điện lực Chương Mỹ và các đơn vị hoạt động kinh doanh tăng cường kiểm tra, bảo trì hệ thống lưới điện theo đúng quy định, đảm bảo hệ thống điện vận hành ổn định, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng xuống mức thấp nhất. Tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện trên các khu vực hợp lý đảm bảo an toàn hệ thống điện, an ninh năng lượng; khuyến khích sử dụng điện năng lượng tái tạo trên địa bàn huyện. Đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng và thực hiện ngừng, giảm cấp điện theo đúng quy định. Hạn chế tối đa việc ngừng, giảm mức cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và sinh hoạt, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Ban quản lý Khu công nghiệp Phú Nghĩa: Thông báo các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Thành phố, của huyện về tiết kiệm điện tới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp. Phối hợp với Công ty Điện lực Chương Mỹ, các đơn vị tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện theo quy định. Tuyên truyền các quy định về tiết kiệm điện tới các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý.

Phòng Kinh tế huyện: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện. Đề xuất xử lý các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo quy định.

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

UBND huyện Chương Mỹ hướng dẫn các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện trong thời gian cao điểm mùa hè năm 2023.

Nhằm thực hiện có hiệu quả tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn trong thời gian cao điểm mùa hè năm 2023, UBND huyện Chương Mỹ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. Cụ thể:

Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, toà nhà văn phòng, trường học, các cơ sở kinh doanh dịch vụ: Thực hiện việc điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26°C trở lên. Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc. Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các vực khu công cộng. Chỉ sử dụng hoạt động 50% số thang máy. Khuyến khích đi chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc. Sử dụng trang phục phù hợp với điều kiện thời tiết và đảm bảo với Quy tắc ứng xử theo quy định.

Ảnh minh họa

Riêng đối với các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ: Điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên. Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc. Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các vực khu công cộng. Chỉ sử dụng hoạt động 50% số thang máy. Khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau. Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí, quảng cáo, bảng hiệu từ 22h. Thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị của Công ty Điện lực Chương Mỹ và đơn vị kinh doanh điện ngoài EVN phù hợp với tình hình kinh doanh của cơ sở mình. Khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

Đối với cơ sở doanh nghiệp sản xuất: Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi khuôn viên, các khu công cộng. bãi giữ xe. Dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sau 22 giờ. Thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị của Công ty Điện lực Chương Mỹ và đơn vị kinh doanh điện ngoài EVN phù hợp với hình sản xuất của cơ sở mình. Khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện. Đối với các hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị: Điều chỉnh thời gian mở đèn chỗ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với kế hoạch hiện nay (phù hợp với điều kiện cụ thể). Đường phố và các trục chính: Vận hành 1 chế độ tắt 1/3 số đến từ đầu giờ. Đối với các tuyến có 4 làn đèn vận hành 2 chế độ tắt 1/3 số đèn từ đầu giờ và sau 23h cắt tiết tắt1/3 số đèn còn lại đến sáng hôm sau. Ngõ xóm và các khu còn lại: Vận hành 2 chế độ tắt 1/3 số đèn từ đầu giờ và sau 23h cắt tiết tắt 1/3 số đen còn lại đến sáng hôm sau.

Đối với các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí: Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22h. Vận hành 30-50% hệ thống trang trí chiếu sáng trang trí; Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22h.

Đối với các hộ gia đình: Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện, tắt thiết bị không sử dụng. Sử dụng máy điều ở nhiệt độ từ 26°C trở lên. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà.

Ngày 25/5/2023, UBND huyện Chương Mỹ đã ban hành văn bản chỉ đạo việc tổ chức triển khai "Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố" năm 2023 theo Văn bản số 2070/SCT-TTKC ngày 05/5/2023 của Sở Công thương Hà Nội.

Theo đó, UBND huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kế hoạch 134/KH-UBND ngày 26/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố trên hệ thống Đài truyền thanh của huyện để các hội, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn biết, tham gia Chương trình.

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch 134/KH-UBND ngày 26/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố trên hệ thống Đài truyền thanh để các hội, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn biết và đăng ký tham gia Chương trình. Hướng dẫn các cơ sở lập hồ sơ theo quy định tại Khoản 2, Điều 12, Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và Khoản 6, Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của các cơ sở trên địa bàn, tổng hợp báo cáo UBND huyện (qua Phòng Kinh tế huyện), trước ngày 10/7/2023. UBND huyện giao Phòng Kinh tế huyện tổng hợp đăng ký của các đơn vị, báo cáo UBND huyện, Sở Công thương Hà Nội, trước ngày 20/7/2023.

Theo kế hoạch số134/KH-UBND ngày 26/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội, việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố nhằm tiếp tục lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, nổi trội trong số các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu để chấm điểm bình chọn ở cấp Thành phố; làm cơ sở để xem xét, khuyến khích, hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại. Qua đó, tạo động lực cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng và lợi thế của vùng miền, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Công tác bình chọn thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật. Cơ sở pháp lý về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Thành phố Hà Nội năm 2023 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT; Thông tư số 14/2018/TT - BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương và các quy định khác có liên quan.

 

                                                                                       Kim Thoa

 

Trung bình (0 Bình chọn)