TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN

Thường trực HĐND huyện giám sát về tình hình tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND xã Đông Sơn
Ngày đăng 14/09/2023 | 12:18  | Lượt xem: 84

Chiều 13/9, Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ đã có buổi giám sát về tình hình tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND xã Đông Sơn từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 31/8/2023. Ông Nguyễn Đình Sỹ, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi giám sát.

Tham gia Đoàn có các ông, bà là thành viên Đoàn giám sát; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, Phòng Nội vụ, đại biểu HĐND huyện đắc cử tại khu vực. Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ; cán bộ, công chức xã có liên quan.

Toàn cảnh buổi giám sát tại xã Đông Sơn

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, xã Đông Sơn có tổng số 26 đại biểu HĐND. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với tinh thần chủ động tích cực trong quá trình hoạt động, Thường trực HĐND xã luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, phối hợp chặt chẽ với UBND, Uỷ ban MTTQ và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Qua đó tạo sự thống nhất, đồng thuận giữa các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Thường trực HĐND xã đã ban hành các văn bản trên tất cả các lĩnh vực, các văn bản được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền quy định của pháp luật. Nội dung được cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với thực tế địa phương.

Hoạt động của Thường trực HĐND xã ngày càng được chú trọng, đổi mới về hình thức và nâng cao chất lượng nội dung. Hoạt động giám sát được Thường trực HĐND và các Ban HĐND quan tâm, chú trọng. Thường trực HĐND xã đã thực hiện tốt việc điều hành, định hướng, gợi ý cho đại biểu HĐND giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo của thường trực HĐND, các Ban HĐND theo đúng quy định. Nội dung giám sát được Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã lựa chọn những vấn đề đại biểu HĐND và cử tri quan tâm. Thường trực HĐND và các Ban đã bám sát Nghị quyết về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND ban hành; duy trì hoạt động giám sát thường xuyên việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết HĐND xã đề ra.

Cùng với hoạt động giám sát, hoạt động kỳ họp HĐND luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Nội dung, kết quả các kỳ họp đã bám sát các nội dung trọng tâm và những vấn đề cử tri quan tâm. Công tác chuẩn bị, triệu tập, cấp phát tài liệu và tổ chức kỳ họp được chú trọng, đảm bảo đúng theo quy định. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Tại các kỳ họp, HĐND xã đã xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND và một số báo cáo khác theo quy định. Các Nghị quyết được thông qua đều đúng thẩm quyền, phù hợp, sát với thực tiễn và đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế của xã.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì, đảm bảo đúng theo quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND xã đã phối hợp với Ban thường trực ủy ban MTTQ xã tổ chức tiếp xúc cử tri. Các ý kiến được phân loại và gửi đến các cấp có thẩm quyền để tiếp thu, làm rõ, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hoạt động tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện đúng quy định của Luật.

Các thành viên Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện trao đổi các nội dung liên quan.

Qua nghiên cứu báo cáo và các tài liệu có liên quan, các thành viên trong Đoàn giám sát đã có những ý kiến trao đổi về nội dung hoạt động của thường trực HĐND xã; hoạt động kỳ họp HĐND; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết HĐND xã. Nội dung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã đối với hoạt động của thường trực HĐND, hoạt động tổ chức phiên giải trình, hình thức tiếp xúc cử tri…cũng đã được Đoàn giám sát quan tâm, trao đổi.

Qua nghe các ý kiến trao đổi, các đồng chí lãnh đạo xã Đông Sơn đã nghiêm túc tiếp thu, trả lời một số nội dung liên quan.

Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Sỹ kết luận tại buổi giám sát

Kết luận tại buổi giám sát, Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Sỹ đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của địa phương khi tiến hành xây dựng báo cáo và gửi báo cáo phục vụ Đoàn giám sát nghiên cứu theo đúng thời gian quy định. Nội dung báo cáo Đoàn giám sát đề nghị xã Đông Sơn nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát. Đồng chí cũng nhấn mạnh, các nội dung được trao đổi tại buổi giám sát nhằm xem xét, đánh giá hoạt động quản lý của các tổ chức, cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong việc thực thi Hiến pháp, pháp luật và Nghị quyết của HĐND tại địa phương. Qua đó giúp xã phát huy những kết quả đạt được, nhìn nhận lại những hạn chế, thiếu sót để có những giải pháp khắc phục. Đồng thời, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện được kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, giải quyết. Ông Phó chủ tịch HĐND huyện cũng mong muốn Thường trực HĐND xã Đông Sơn tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và đại biểu HĐND xã để thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã đề ra.

Lê Hân

Trung bình (0 Bình chọn)