TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN

Hội nghị liên tịch thống nhất chuẩn bị tổ chức Kỳ họp chuyên đề về đầu tư công và Kỳ họp giữa năm 2023 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 09/05/2023 | 18:15  | Lượt xem: 147

Chiều 9/5, Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề về đầu tư công – Kỳ họp thứ 11 và Kỳ họp giữa năm 2023 – Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Tiến Tường, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Hoa, Phó bí thư Huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Sỹ, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Trưởng, Phó Ban Kinh tế xã hội, Ban pháp chế HĐND huyện; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban ngành chức năng có liên quan của huyện.

Đồng chí Trịnh Tiến Tường, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì điều hành hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Hoa báo cáo dự kiến nội dung UBND huyện sẽ trình tại Kỳ họp chuyên đề về đầu tư công

Đối với Kỳ họp chuyên đề về đầu tư công – Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Nguyễn Đình Hoa, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo dự kiến nội dung UBND huyện sẽ trình tại Kỳ họp chuyên đề về đầu tư công gồm có 6 nội dung. UBND huyện sẽ gửi các văn bản, hồ sơ, tờ trình có liên quan về Ban kinh tế xã hội HĐND huyện để Ban thẩm tra theo đúng quy định của pháp luật. Kỳ họp chuyên đề về đầu tư công dự kiến diễn ra vào ngày 16/5/2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Sỹ, Uỷ viên BTVHU, Phó chủ tịch HĐND huyện thông qua dự thảo Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp giữa năm 2023

Về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp giữa năm 2023 – Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. HĐND huyện Chương Mỹ sẽ xem xét các văn bản của UBND huyện gồm 9 báo cáo: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện, xã năm 2022; Báo cáo về giải quyết kiến nghị của cử tri, ý kiến của đại biểu tại kỳ họp cuối năm 2022 HĐND huyện và những ý kiến, kiến nghị tại các kỳ họp trước còn chưa được giải quyết; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của UBND huyện. UBND huyện trình Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Văn bản của các ngành liên quan gồm Thông báo của Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện; Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

HĐND huyện xem xét các Văn bản của Thường trực HĐND huyện gồm Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, ý kiến của đại biểu tại kỳ họp cuối năm 2022 HĐND huyện và những ý kiến, kiến nghị tại các kỳ họp trước còn chưa được giải quyết; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện.

Ngoài ra, HĐND huyện còn xem xét các văn bản của các Ban HĐND huyện gồm Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Ban pháp chế HĐND huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện theo lĩnh vực được phân công.

Tại kỳ họp giữa năm, HĐND huyện thực hiện chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn. Trên cơ sở xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và những vấn đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm, Đại biểu HĐND huyện thực hiện quyền chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Về nội dung công tác cán bộ, trên cơ sở xem xét Tờ trình của UBND huyện về công tác cán bộ, HĐND huyện thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuối cùng HĐND huyện thông qua các Nghị quyết. Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp để HĐND huyện quyết định các vấn đề bằng việc biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Trên cơ sở dự thảo Thông báo và các ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện Trịnh Tiến Tường đã kết luận hội nghị. Đối với kỳ họp chuyên đề về đầu tư công, kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 16/5/2023. UBND huyện có trách nhiệm gửi các văn bản, hồ sơ, Tờ trình có liên quan gửi thường trực HĐND huyện; Ban kinh tế xã hội HĐND huyện để Ban tiến hành thẩm tra theo đúng thời gian, trình tự luật định.  

Đối với tổ chức Kỳ họp giữa năm 2023 – Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, thời gian tổ chức Kỳ họp trong 2 ngày, trong khoảng từ ngày 26/6/2023 đến ngày 30/6/2023. Về công tác chuẩn bị, đồng chí đề nghị đối với công tác tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, sẽ tiến hành tiếp xúc cử tri từ ngày 8/6 đến ngày 10/6/2023 tại các đơn vị bầu cử. Các văn bản phải tổ chức thẩm tra theo quy định của Luật Hoạt động giám sát năm 2015, thời gian hoàn thành gửi về Thường trực HĐND huyện chậm nhất trước ngày 10/6/2023 để các Ban của HĐND tiến hành thẩm tra. Các văn bản còn lại phục vụ kỳ họp, thời gian hoàn thành gửi về Thường trực HĐND huyện chậm nhất ngày 18/6/2023. Thời gian tổ chức Kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND các xã, thị trấn thời gian xong chậm nhất trước ngày 20/6/2023.

 

 

Lê Hân

Trung bình (0 Bình chọn)