TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN

Hội nghị Liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyền đề đầu tư công – kỳ họp thứ 14 của HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX
Ngày đăng 02/11/2023 | 16:06  | Lượt xem: 196

Chiều 02/11, Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 tổ chức Hội nghị Liên tịch thống nhất dự kiến, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ Mười bốn – kỳ họp chuyên đề về đầu tư công. Đồng chí Trịnh Tiến Tường – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Hoa - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Sỹ - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; Trưởng, phó các ban của HĐND; Thủ trưởng một số ngành liên quan và Chánh văn phòng, chuyên viên HĐND và UBND huyện.

Tại kỳ họp, đồng chí Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Sỹ đã thông qua dự kiến, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ Mười bốn – kỳ họp chuyên đề về đầu tư công, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tại kỳ họp chuyên đề này HĐND huyện sẽ xem xét Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Xem xét Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Về thời gian, Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra từ 08h00 thứ 3 ngày 14/11/2023 tại Hội trường HĐND và UBND huyện Chương Mỹ.

Toàn cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất cao với dự kiến, nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ họp thứ Mười bốn – kỳ họp chuyên đề về đầu tư công doThường trực HĐND huyện thông qua tại hội nghị. Để Kỳ họp này đạt kết quả cao, đúng thời gian và nội dung, chương trình đã đề ra, kết luận hội nghị, đồng chí Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: UBND huyện, các ngành chức năng, các Ban của HĐND và Văn phòng HĐND, UBND chuẩn bị chu đáo các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ. Trong đó, UBND huyện có trách nhiệm chuẩn bị Tờ trình, dự thảo Nghị quyết và tài liệu, hồ sơ có liên quan đến công tác đầu từ công gửi về Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, để phục vụ công tác thẩm tra, thời gian chậm nhất ngày 07/11/2023; Ban Kinh tế- Xã hội HĐND huyện tổ chức thẩm tra Tờ Trình, dự thảo Nghị quyết xong trước ngày 10/11/2023; Văn phòng HĐND, UBND huyện chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ họp và gửi tài liệu tới các đại biểu HĐND huyện theo đúng quy định.  

 

              Minh Thân

Trung bình (0 Bình chọn)