TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN

HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 trang trọng khai mạc Kỳ họp lần thứ 19 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024
Ngày đăng 28/06/2024 | 11:41  | Lượt xem: 173

Sáng 28/6, HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã trang trọng khai mạc Kỳ họp lần thứ 19 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 để thực hiện các nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Về dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Trịnh Tiến Tường - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Anh Đức - PBí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Đình Sỹ - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; ông Vũ Xuân Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; các ông bà trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND; Thủ trưởng một số phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn và các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Ông Trịnh Tiến Tường, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

 

Khai mạc kỳ họp, Ông Trịnh Tiến Tường - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh: Năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; thực hiện chương trình công tác năm 2024, 06 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ngành chức năng cùng với sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phấn đấu nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được cũng còn một số hạn chế. Tại kỳ họp này, HĐND huyện sẽ phân tích, xem xét để đưa ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ 19 - HĐND huyện Chương Mỹ (khóa XX) có nhiều nội dung quan trọng cần được xem xét một cách thấu đáo, nghiêm túc và trách nhiệm. Với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội của huyện năm 2024 và cả nhiệm kỳ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đại biểu HĐND huyện phát huy dân chủ, trí tuệ, truyền thống đoàn kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, xem xét một cách thấu đáo, nghiêm túc, thể hiện vai trò, trách nhiệm để HĐND huyện tiếp tục có những chính sách quan trọng, thiết thực, tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển của huyện nhà, xứng đáng với sự tin tưởng của Nhân dân trong huyện, góp phần phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực, huyện đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, tình hình thực tiễn của huyện, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, hiệu quả và đạt được các kết quả quan trọng, một số chỉ tiêu đạt kết quả khả quan so với cùng kỳ và kế hoạch năm 2024. Đạt được những kết quả nổi bật là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân trong huyện. Trong đó, có sự đóng góp rất quan trọng của HĐND và các đại biểu HĐND huyện. Hoạt động của HĐND huyện đã tiếp tục đổi mới theo hướng toàn diện, thực chất, phát huy hiệu lực, hiệu quả.

Để phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những hạn chế, từ đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2024 và cả nhiệm kỳ, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng đề nghị các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND huyện quan tâm một số nội dung trọng tâm. Trong đó, HĐND huyện cần tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ để tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, sâu sắc về tình hình, những kết quả tích cực đã đạt được và đặc biệt là những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện 6 tháng đầu năm, từ đó chỉ ra các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn, nút thắt, điểm nghẽn để tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024. Trên cơ sở đó, quyết nghị cụ thể phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách, đầu tư công trong năm 2024, 2025 và giai đoạn 2021-2025. HĐND huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo hướng linh hoạt, thực chất, khoa học, hiệu quả. Tăng cường sự phối hợp hoạt động, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ có hiệu quả giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong huyện; bảo đảm thực hiện tốt mối quan hệ giữa chính quyền với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; phát huy vai trò quản lý, điều hành của các cấp chính quyền đi đôi với việc tăng cường công khai, dân chủ, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khơi thông mọi nguồn lực để phát huy tiềm năng, thế mạnh, khơi dậy ý chí, niềm tin, khát vọng phát triển huyện trong thời gian tới. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND huyện và các cơ quan liên quan trong việc tuyên truyền đưa nghị quyết của HĐND huyện vào cuộc sống; thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn.

Đặc biệt, từ nay đến thời điểm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 các cấp, các ngành của huyện cần rà soát, đánh giá, tổng kết các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; kết quả thực hiện chỉ tiêu 09 Chương trình công tác của Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 làm cơ sở để xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp đó, kỳ họp đã xem xét các báo cáo, tờ trình quan trọng của HĐND, UBND huyện. Trong đó tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội do UBND huyện trình tại kỳ họp. Sáu tháng đầu năm 2024,  huyện đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tổng giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 ước thực hiện 20.406 tỷ đồng, đạt 52,9% kế hoạch năm và tăng 11,1% so cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản ước thực hiện 6 tháng đầu năm 11.010 tỷ đồng, đạt 51,1% so với kế hoạch năm và tăng 10,7% so với cùng kỳ. Về thương mại - dịch vụ, giá trị sản xuất theo giá so sánh ước thực hiện 6.260 tỷ đồng, đạt 53,7% so kế hoạch năm, tăng 14,9% so cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản, giá trị sản xuất theo giá so sánh năm 2010 ước thực hiện 3.136 tỷ đồng, đạt 58,2% kế hoạch năm, tăng 5,6% so cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 2.806 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Trong ngành nông nghiệp, tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 70,2%, trồng trọt chiếm 29,8%. Cơ cấu kinh tế Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - xây dựng lần lượt là 34,4% - 29,3% - 15,3% - 21%. Toàn huyện có 2.268 doanh nghiệp, hợp tác xã, tăng 33 doanh nghiệp so với năm 2023 và trên 17 nghìn cơ sở sản xuất cá thể đang hoạt động.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với 05 gồm:Thượng Vực, Tân Tiến, Thanh Bình, Hữu Văn, Ngọc Hòa; các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đối với 04 xã: Trần Phú, Hợp Đồng, Quảng Bị, Lam Điền. Tổ chức hội nghị công bố và trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đối với 07 xã được công nhận năm 2023. Chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy, Chương trình 07-CTr/HU Huyện ủy. Công tác văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, an sinh xã hội được chăm lo; trật tự giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trên địa bàn đều được đảm bảo. Công tác Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, kế hoạch chuyển đổi số tiếp tục được triển khai tích cực. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ và nhân dân. 

Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Sỹ báo cáo kết quả hoạt động của thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2024

 

Báo cáo kết quả hoạt động của thường trực HĐND huyện cũng đã khẳng định: 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động của HĐND huyện được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Công tác tổ chức kỳ họp HĐND được chuẩn bị chu đáo, điều hành linh hoạt, đảm bảo nội dung, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của tập thể, quyết định đúng pháp luật những vấn đề quan trọng của huyện. Chất lượng giám sát có sự chuyển biến tích cực, lựa chọn nội dung giám sát trúng và đúng với sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, bám sát thực tế; tăng cường giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được duy trì. Sự phối hợp hoạt động của HĐND và các cơ quan trong hệ thống chính trị, giữa Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND với các cơ quan, phòng, ban chuyên môn của UBND huyện thường xuyên gắn kết chặt chẽ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện.

Tại kỳ họp thứ 19 HĐND huyện khóa XX cũng đã thông qua báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước của huyện, xã năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. UBND huyện cũng đã trình 5 Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công, giai đoạn 2021 -2025; Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (đợt 16); Tờ trình về việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; Tờ trình về việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Thường trực HĐND huyện báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2023 và những ý kiến, kiến nghị tại các kỳ họp trước; trình Tờ trình về Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND huyện. Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã thông báo tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 và những kiến nghị của MTTQ đối với HĐND, UBND huyện. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện đã được trình tại kỳ họp.

Trong buổi chiều cùng ngày của phiên làm việc thứ nhất, Thường trực HĐND huyện sẽ tiến hành chia thành 5 Tổ để thảo luận về các lĩnh vực mà đại biểu, cử tri và nhân dân quan tâm.

Lê Hân – Đặng Sáng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)