TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN

HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 tổ chức thành công Kỳ họp thứ 14
Ngày đăng 14/11/2023 | 15:44  | Lượt xem: 107

Sáng 14/11, Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 trang trọng tổ chức Kỳ họp thứ 14 - Kỳ họp chuyên đề đầu tư công.

 

Dự kỳ họp có ông Trịnh Tiến Tường, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Đình Hoa, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Đình Sỹ, Uỷ viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện. Tham dự kỳ họp còn có các ông, bà trong Ban thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Thủ trưởng một số ngành có liên quan; các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh kỳ họp

Ông Trịnh Tiến Tường, Phó bí thư thường trực Huyên ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Huyện - Trịnh Tiến Tường nhấn mạnh: Quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện, đặc biệt việc thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2023, huyện đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên quá trình thực hiện, thực tiễn nhiều dự án phải thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, bổ sung như về quy mô, tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện… để đảm bảo tiếp nhận kịp thời sự quan tâm, hỗ trợ vốn từ Thành phố cũng như các quận, huyện; đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả, khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của địa phương và đảm bảo tính thống nhất với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; qua đó tạo đà cho huyện bứt phá thành công. Với mục đích đó, trên tinh thần luôn đồng hành, sát cánh cùng tập thể lãnh đạo UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có việc thực hiện các dự án đầu tư công, HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức 07 kỳ họp chuyên đề về đầu tư công. Và ngay sau hội nghị liên tịch ngày 02/11/2023, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã liên tục làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, quyết liệt để tổ chức kỳ họp chuyên đề về đầu tư công - kỳ họp thứ 14. Trên cơ sở các tờ trình của UBND huyện, báo cáo thẩm tra của Ban KTXH, HĐND huyện sẽ tiến hành xem xét, phê duyệt Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023. Những nội dung trên có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện, đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 và những năm tiếp theo. Với tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện năm 2023 và cả nhiệm kỳ, Thường trực HĐND huyện đề nghị các đại biểu HĐND huyện phát huy dân chủ, trí tuệ, truyền thống đoàn kết, đề cao tinh thần trách nhiệm, công tâm khách quan, xem xét một cách thấu đáo, nghiêm túc, thể hiện vai trò, trách nhiệm để HĐND huyện tiếp tục có những quyết định quan trọng, thiết thực, tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển của huyện nhà, xứng đáng với sự tin tưởng của Nhân dân trong huyện.

Phó chủ tịch UBND huyện Trịnh Duy Oai trình Tờ trình tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Phó chủ tịch UBND huyện Trịnh Duy Oai đã trình Tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025.

Ban kinh tế xã hội HĐND huyện cũng đã báo cáo kết quả thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trên.

100% các đại biểu HĐND huyện biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết

Tại kỳ họp này, sau một thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận cho ý kiến, HĐND huyện đã thống nhất cao với các tờ trình, báo cáo của UBND huyện và thông qua 02 Nghị quyết. Đó là Nghị quyết phê duyệt cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025. Theo đó tổng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh là 8.247.023 triệu đồng, bố trí cho 533/693 lượt dự án. Nghị quyết về việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 sau điều chỉnh là 970.837 triệu đồng, bố trí cho 205/216 lượt dự án.

Các Nghị quyết trên có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; là căn cứ, cơ sở pháp lý để huyện sử dụng các nguồn lực đầu tư bảo đảm hiệu quả, thiết thực, góp phần khôi phục, phát triển kinh tế huyện, đồng thời tạo nguồn lực nội sinh nhằm bứt phá, phát triển huyện một cách bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.

 

Lê Hân - Duy Phong

Trung bình (0 Bình chọn)