TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN

Chương Mỹ: Tổ chức Kỳ họp thứ 17 – Kỳ họp chuyên đề về đầu tư công
Ngày đăng 19/02/2024 | 14:33  | Lượt xem: 576

Sáng 19/2, Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ tổ chức Kỳ họp thứ 17 – Kỳ họp chuyên đề về đầu tư công. Dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; ông Trịnh Tiến Tường, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Anh Đức, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các ông, bà trong BTV Huyện ủy; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; các ông, bà là đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; lãnh đạo một số phòng, ban chức năng có liên quan.

Các đại biểu dự kỳ họp

Ông Trịnh Tiến Tường, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

 

Khai mạc kỳ họp, Ông Trịnh Tiến Tường, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Việc tổ chức các kỳ họp chuyên đề là nhiệm vụ hết sức cần thiết và quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất của địa phương theo đề nghị của UBND, đặc biệt trong việc thực hiện các dự án đầu tư công. Thực tiễn triển khai thực hiện các dự án đầu tư công hàng năm và giai đoạn 2021-2025, nhiều dự án phải thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, bổ sung (như về quy mô, tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện…) để đảm bảo tiếp nhận kịp thời sự quan tâm, hỗ trợ vốn từ Thành phố cũng như các quận, huyện; đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả, khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của địa phương và đảm bảo tính thống nhất với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, qua đó tạo đà cho huyện bứt phá thành công.

Trên tinh thần luôn đồng hành, sát cánh cùng tập thể lãnh đạo UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có việc thực hiện các dự án đầu tư công, HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức 17 kỳ họp, gồm có 07 kỳ thường lệ, 10 kỳ họp chuyên đề (trong đó 08/10 kỳ chuyên đề về lĩnh vực đầu tư công).

Đối với kỳ họp lần này (kỳ họp thứ 17), thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tại Văn bản số 97/BTL-TM ngày 15/01/2024 và để kịp thời hoàn thiện hồ sơ các dự án trình kỳ họp chuyên đề của HĐND Thành phố dự kiến trong tháng 3/2024; trên cơ sở tờ trình đề nghị của UBND huyện và kết quả hội nghị liên tịch ngày 05/02/2024, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện đã liên tục làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, quyết liệt để tổ chức kỳ họp chuyên đề về đầu tư công tiếp theo - kỳ họp thứ 17.

Ông Phó chủ tịch UBND huyện Trịnh Duy Oai trình Tờ trình và dự thảo Nghị quyết

Tại kỳ họp, UBND huyện đã trình HĐND huyện Chương Mỹ xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 gồm 06 dự án thuộc lĩnh vực trụ sở cơ quan. Theo đó, điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, thời gian thực hiện 06 dự án, (trong đó có 5 dự án điều chỉnh thời gian thực hiện): có tổng mức đầu tư được duyệt 49.147,47 triệu đồng, tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh là 68.244,05 triệu đồng. Bao gồm 6 dự án, đó là: Xây dựng trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Thượng Vực; Hữu Văn; Trần Phú; Đồng Lạc; Ngọc Hòaxã Tốt Động.

Lý do điều chỉnh, điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư dự án (các xã Thượng Vực, Hữu Văn, Đồng Lạc, Ngọc Hòa, Tốt Động): Điều chỉnh diện tích khu đất đầu tư xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chi tiết khu trung tâm và điểm dân cư nông thônđược duyệt, bổ sung kết nối hạ tầng giao thông của dự án với khu vực xung quanh; cập nhật suất vốn đầu tư phù hợp chế độ chính sách hiện hành do đó làm tăng tổng mức đầu tư dự án.

Điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư dự án (xã Trần Phú), điều chỉnh quy mô đảm bảo quy mô phù hợp theo hướng dẫn của Cục Hậu cần tại Văn bản số 874/CHC-DT ngày 29/9/2023; cập nhật suất vốn đầu tư phù hợp chế độ chính sách hiện hành do đó làm tăng tổng mức đầu tư dự án. Điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án,từ Ngân sách huyện sang Ngân sách thành phố hỗ trợ, ngân sách huyện theo định mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của thành phố Hà Nội. Điều chỉnh thời gian đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết nhất trí thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết

 

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nói trên sẽ là cơ sở để huyện tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, qua đó đảm bảo dự án đủ điều kiện trình Thành phố bố trí vốn để khởi công thực hiện trong năm 2024. Nội dung trên đây cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự cấp theo xã theo Chương trình số 09-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy, Thông báo số 1300-TB/TU ngày 17/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung và việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2024 và  những năm tiếp theo.

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND huyện, Ban kinh tế xã hội HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra và báo cáo kết quả thẩm tra xem xét Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công, giai đoạn 2021-2025.

Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 17 - kỳ họp chuyên đề về đầu tư công HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tại kỳ họp, sau một thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận cho ý kiến, HĐND huyện đã thống nhất cao với tờ trình của UBND huyện và thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025; theo đó HĐND huyện đã xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 06 dự án lĩnh vực trụ sở trên.

Các dự án trên được kịp thời điều chỉnh (về nguồn vốn, về thời gian thực hiện …) nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế, mang lại hiệu quả, tính khả thi trong triển khai thực hiện và đáp ứng được yêu cầu, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời Nghị quyết được thông qua có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trụ sở làm việc Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn huyện; là căn cứ, cơ sở pháp lý để huyện sử dụng các nguồn lực đầu tư bảo đảm hiệu quả, thiết thực, góp phần khôi phục, phát triển kinh tế huyện nói chung, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng nói riêng, đồng thời tạo nguồn lực nội sinh nhằm bứt phá, phát triển huyện một cách bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Sau kỳ họp này, HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; trong đó tập trung khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật trình UBND Thành phố, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để được tổng hợp, trình kỳ họp chuyên đề dự kiến trong tháng 3/2024 của HĐND Thành phố; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án (khi đáp ứng đủ điều kiện) đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ, chất lượng. Đề nghị MTTQ huyện, Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua.

 

                                                                          Lê Hân

Trung bình (0 Bình chọn)