TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN TIN HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN

Ban pháp chế HĐND huyện Chương Mỹ: Nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động
Ngày đăng 04/01/2023 | 19:23  | Lượt xem: 63

Ban Pháp chế HĐND huyện là ban chuyên trách thuộc HĐND huyện Chương Mỹ. Ban pháp chế HĐND huyện chịu trách nhiệm giúp Thường trực HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Dưới sự chỉ đạo, điều hòa của Thường trực HĐND huyện, năm 2022, Ban pháp chế HĐND huyện đã chủ động xây dựng chương trình công tác năm, tích cực tham gia các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định và theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện.

Trong năm 2022, Ban pháp chế HĐND huyện đã tham gia tích cực, đầy đủ để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian các kỳ họp thường lệ và chuyên đề về công tác cán bộ và đầu tư công HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện về công tác duy trì vệ sinh môi trường. Đồng thời chủ động tham mưu những nội dung thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ của Ban trình thường trực HĐND và các báo cáo có liên quan thuộc lĩnh vực thi hành pháp luật trình kỳ họp HĐND huyện, việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và chất lượng theo quy định của pháp luật.

Trưởng ban pháp chế HĐND huyện Lê Thế Hùy tham gia chất vấn tại Phiên giải trình về công tác vệ sinh môi trường

Ban pháp chế HĐND huyện giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại Trường Tiểu học Thủy Xuân Tiên.

Việc giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang trong việc chấp hành hiến pháp, luật, các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND cùng cấp về đúng trình tự, đảm bảo khách quan, kịp thời phát hiện và kiến nghị với các cơ quan, tổ chức được giám sát. Đồng thời báo cáo Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện về những nội dung cần được xem xét điều chỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo tính khả thi của các văn bản do cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết HĐND huyện đã ban hành.

Trong năm 2022, Ban pháp chế HĐND huyện đã giám sát công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục và thi hành pháp luật, công tác quốc phòng, quân sự; công tác xây dựng chính quyền, quản lý địa giới hành chính tại xã, thị trấn; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác kiểm sát tại Viện kiểm sát nhân dân huyện, tham gia cùng Viện kiểm sát nhân dân kiểm tra việc tiếp nhận phân loại, xử lý ban đầu các tố giác tin báo về tội phạm tại 8 xã, thị trấn; công tác xét xử tại Tòa án nhân dân huyện; việc thực hiện chương trình cải cách cách hành chính, trọng tâm là hoạt động của bộ phận một cửa ở các xã, thị trấn; tổ chức khảo sát các báo cáo, Nghị quyết của HĐND, UBND xã, thị trấn trình tại kỳ họp cuối năm 2022.

Giám sát chuyên đề của Ban pháp chế về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật tại Thị trấn Xuân Mai

Ban pháp chế tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện tái giám sát về CCHC tại xã Thụy Hương

 Tổ chức 6 cuộc giám sát chuyên đề về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022 đối với xã Đại Yên, Đồng Phú; Thị trấn Xuân Mai và giám sát việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đối với Phòng giáo dục và đào tạo huyện; Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện; Trường Tiểu học Thủy Xuân Tiên. Ngoài ra, Ban pháp chế HĐND huyện còn thường xuyên giám sát các quyết định, văn bản có UBND huyện và Nghị quyết HĐND các xã, thị trấn ban hành; tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND như báo cáo kết quả công tác của UBND; báo cáo về phòng, chống tham nhũng; báo cáo về công tác phòng, chống tội phm và vi phạm pháp luật; báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; báo cáo về giải quyết kiến nghị của cử tri; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện về công tác cán bộ bầu kiện toàn Uỷ viên UBND, nhiệm kỳ 2021 – 2026; báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục thi hành án dân sự huyện.

Ban pháp chế HĐND huyện Chương Mỹ còn tham mưu giúp Thường trực HĐND huyện theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân và những ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định; tham mưu giúp Thường trực HĐND huyện tiếp nhận và xử lý 30 đơn đề nghị của công dân; tham mưu giúp Thường trực HĐND quyết định miễn nhiệm, kiện toàn ủy viên Ban pháp chế HĐND huyện huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu giúp Thường trực HĐND huyện giám sát việc chấp hành pháp luật giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và thực hiện các quyết định và kết luận đã có hiệu lực pháp luật năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022 tại UBND xã Thượng Vực, Đông Phương Yên…

Trong năm 2023, Ban pháp chế HĐND huyện sẽ tiếp tục căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Ban pháp chế HĐND huyện đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp đối với các nội dung như Chuẩn bị kỳ họp HĐND huyện; hoạt động giám sát, khảo sát và một số công tác khác. Để duy trì, phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tiếp theo, Ban pháp chế HĐND huyện sẽ tiếp tục chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Thực hiện tốt công tác giám sát và đề ra việc giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm; tích cực tham gia các cuộc giám sát do Thường trực HĐND tổ chức, chủ động phối hợp với các Ban của HĐND huyện thực hiện chức năng giám sát theo đúng luật định.

Có thể nói, Ban pháp chế HĐND huyện Chương Mỹ luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Trên tinh thần đó, mỗi thành viên trong Ban luôn tăng cường hoạt động, thể hiện sự năng động, tâm huyết với công việc. Đặc biệt là tại các kỳ họp thường lệ HĐND huyện, Phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện, Ban pháp chế luôn tham gia chất vấn các vấn đề cử tri và đại biểu HĐND huyện quan tâm, từ đó góp phần quan trọng vào công tác đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND huyện Chương Mỹ.

 

Lê Hân

Trung tâm Văn hóa, TT&TT huyện

 

 

Trung bình (0 Bình chọn)