TIN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TIN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Thanh Bình: Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương
Ngày đăng 24/05/2023 | 16:24  | Lượt xem: 19

Xã Thanh Bình nằm ở phía Tây huyện Chương Mỹ, cách trung tâm huyện khoảng 10 km. Tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã là 530,62 ha. Địa bàn xã có 06 thôn với 1.795 hộ, 7.677 nhân khẩu. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 64,3 triệu đồng/người/năm. Đảng bộ xã có 220 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ.

Những năm qua, thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở xã, có nhiều giải pháp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính quyền về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, qua đó nhận thức của người dân được nâng lên, đồng tình hưởng ứng, nhiệt tình tham gia đóng góp ngày công, đóng góp kinh phí để xây dựng các công trình dân sinh, phúc lợi ở cơ sở. Nhân dân đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, năng suất và chất lượng sản phẩm được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; quốc phòng, an ninh được giữ vững; từ đó làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong việc triển khai, thực hiện QCDC ở cơ sở.

Hội thi Trưởng ban công tác mặt trận giỏi xã Thanh Bình tổ chức thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham gia.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở và là lực lượng nòng cốt trong việc đưa QCDC đến với nhân dân; định kỳ các đại biểu HĐND xã phối hợp với Trưởng thôn và Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử, đã có trên 1000 lượt cử tri tham dự với 59 lượt ý kiến được Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổng hợp trình kỳ họp và giao các đơn vị liên quan quan tâm giải quyết; MTTQ đã phối hợp tổ chức 12 Hội nghị Đại biểu nhân dân ở 6/6 thôn, 02 Hội nghị tổ chức tại xã, có trên 1.300 lượt đại biểu nhân dân tham dự, đóng góp trên 60 ý kiến bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thường trực MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đều tham gia BCĐ QCDC ở cơ sở, thực hiện tốt vai trò đại diện cho nhân dân, phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước làng văn hóa đã được Đảng ủy, UBND chú trọng. Trong năm 2022 có 6/6 thôn tiến hành sửa đổi bổ sung hương ước, quy ước, đã được phê duyệt. Nội dung của các bản hương ước, quy ước đảm bảo dân chủ, không trái với quy định pháp luật, quy tắc đạo đức xã hội, lợi ích của nhà nước, của cộng đồng và phù hợp với các phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Các hương ước, quy ước đã bám sát đời sống và tình hình thực tế của từng địa phương. Các hương ước, quy ước đã thể hiện được trí tuệ, công sức của tập thể cộng đồng; đã khơi dậy, phát huy được những phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp của làng, xóm, dòng họ; bố cục ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Trong năm 2022 và quý I/2023, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã duy trì tiếp công dân hàng tuần. Đảng ủy cũng đã tổ chức 01 hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trí xã hội và nhân dân trên địa bàn xã với 80 người tham dự với 03 lượt ý kiến, các ý kiến đều tập trung vào công tác phát triển kinh tế, văn hóa xã hội năm 2022. Tổ chức 04 cuộc đối thoại đột xuất với người dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Thanh Bình đi Tân Tiến, các ý kiến đều được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã làm rõ và trả lời trực tiếp ngay tại hội nghị, các đại biểu đã cơ bản đồng tình nhất trí với nội dung trả lời của chủ tọa hội nghị.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã tuyên truyền thông báo rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, đã huy động được nhiều ngày công, kinh phí của các tập thể, cá nhân đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ nhu cầu đời sống dân sinh. Đã triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân các thôn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tự nguyện tháo dỡ trên 140 m tường bao, ủng hộ tiền, hiến đất giải phóng mặt bằng để làm đường bê tông phục vụ việc đi lại của nhân dân; vận động kinh phí lắp đặt dụng cụ thể thao nhà văn hóa, trị giá trên 30 triệu đồng vận động đóng góp xây dựng, tôn tạo công trình văn hóa tâm linh kinh phí trên trên 3 tỷ đồng. Kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025 xã Thanh Bình tự đánh giá 09 tiêu chí đạt; 07 tiêu chí cơ bản đạt và 03 tiêu chí chưa đạt, số điểm tự chấm đạt 77,95/100 điểm.

Nhân dân xã Thanh Bình tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Hàng năm tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân gắn với kết quả và phát huy vai trò của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phát triển văn hóa nông thôn; xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội và phát triển văn hóa. Năm 2022 toàn xã có 1597/1680 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, bằng 95,1%; 1517 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm (giai đoạn 2019-2022), 6/6 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa năm 2022; cơ quan xã và 03 đơn vị giữ vững cơ quan, đơn vị văn hóa.

Thanh Bình quan tâm công tác an sinh xã hội.

Tổ chức các hội nghị triển khai, hướng dẫn điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo dân chủ công khai, đúng quy trình, kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2022, toàn xã còn 08 hộ nghèo, chiếm 0,43%, 60 hộ cận nghèo, chiếm 3,2% trên tổng số hộ toàn xã. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt. Năm 2022 đã tổ chức 01 đợt xét duyệt công khai niêm yết danh sách tại trụ sở UBND xã và các thôn và chi trả cho 67 người lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi COVID 19 với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Công tác chi trả, tặng quà người có công nhân vào các dịp lễ tết cũng được thông báo công khai về đối tượng hưởng, mức quà tặng tại trụ sở UBND, nhà văn hóa các thôn để nhân dân trong xã được biết.

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hàng năm Đảng ủy triển khai đăng ký mô hình “Dân vận khéo” rộng khắp trên địa bàn xã, kết quả năm 2022 và năm 2023 đều đăng ký 7 mô hình “Dân vận khéo”.  Trong đó mô hình trồng khoai tây vụ đông năm 2022 đã nhận được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có sức lan tỏa nhân dân trong toàn xã.

Mô hình trồng khoai tây vụ đông năm 2022 đã nhận được sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Xác định công tác Cải cách hành chính là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trong những năm qua Đảng ủy, HĐND, UBND xã thường xuyên quan tâm, coi trọng công tác tiếp công dân, cải cách hành chính, phản ánh của công dân. Đảng ủy, UBND xã đã đưa nội dung này vào Chương trình công tác tháng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Công tác cải cách hành chính được quan tâm, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, "một cửa liên thông", tiếp tục chỉ đạo thực hiện sử dụng phần mềm dùng chung 3 cấp trong việc giải quyết thủ tục hành chính, phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp trong thực hiện công vụ. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền UBND giải quyết tổ chức tiếp nhận, giải quyết 1797 hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân theo đúng quy định, trong đó: tiếp nhận và giải quyết 547 hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, đạt 30,4%, đạt kế hoạch đề ra là 174 thủ tục thuộc 12 lĩnh vực. Triển khai chấm điểm, xác định chỉ số CCHC cấp xã năm 2022, kết quả đạt 85,69%, xếp thứ 6/32 khối xã, thị trấn và được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen Tập thể UBND xã và cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND có thành tích trong công tác CCHC năm 2022.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện. Ban Thanh tra nhân dân xã được thành lập với 07 thành viên, đã tích cực tham gia giám sát các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, các thôn trong việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở theo quy định... Phối hợp với 04 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát đối với 04 Công trình xây dựng đầu tư công trên địa bàn xã.

Công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng đẩy mạnh, Năm 2022 và quý I năm 2023, các tổ hòa giải đã hòa giải 06 vụ việc, trong đó hòa giải thành 05 vụ việc đạt 83,3%. Số vụ việc hòa giải thành cao cho thấy công tác hòa giải đã góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, hạn chế khiếu kiện vượt cấp góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương

Hàng năm Công đoàn đã phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Từ đó đã tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia góp ý kiến xây dựng cơ quan. Lãnh đạo UBND lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý, của cán bộ, công chức, người lao động. Thực hiện những việc cán bộ, công chức được biết, phổ biến thông báo kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và những công việc có liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức và người lao động nắm được và thực hiện. Triển khai Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị năm 2022 gắn với chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; triển khai nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2022.

Bộ phận một cửa xã Thanh Bình khang trang, sạch đẹp.

Việc thực hiện QCDC ở trong các cơ quan, đơn vị đã làm thay đổi nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tạo không khí dân chủ, đoàn kết; phong cách, lề lối làm việc được nâng lên tạo điều kiện để mỗi đơn vị, mỗi cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và khách quan.

Việc  thực hiện QCDC trong nhà trường, trong đó việc thực hiện 3 công khai gồm: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, Công khai thu chi tài chính được các trường nghiêm túc thực hiện.

Kết quả thực hiện QCDC trong các loại hình cơ sở khác như: thực hiện QCDC trong công tác giải phóng mặt bằng, công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng, tài chính, Thuế  được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả.

Có thể khẳng định rằng, trong năm 2022 và Quý I/2023, việc xây dựng và thực hiện QCDC trên địa bàn xã Thanh Bình duy trì thực hiện và đã có bước chuyển biến tích cực đáng kể, đã phát huy tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ xã tới thôn trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhân dân các thôn tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa. Phát huy tốt tinh thần đoàn kết trong nhân dân, tình làng nghĩa xóm được gắn kết chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn và xây dựng, phát triển xã Thanh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, xã sớm đạt nông thôn mới nâng cao. Năm 2022 Đảng bộ được Huyện ủy xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, xã được Huyện xét khen “Tập thể lao động tiên tiến”, trình Thành Phố khen danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. 

Hoàng Tình

Trung bình (0 Bình chọn)