TIN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ TIN HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

MTTQ Việt Nam huyện Chương Mỹ phát huy truyền thống 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam
Ngày đăng 17/11/2023 | 17:35  | Lượt xem: 594

Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận, trong những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Chương Mỹ và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua; phát huy vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, không ngừng xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương.

Trải qua 93 năm xây dựng và không ngừng phát triển, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tiền thân là Hội Phản đến đồng minh, đồng hành cùng những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc. Mỗi thời kỳ, giai đoạn cách mạng có những hình thức, tên gọi khác nhau để phù hợp với tình hình, nhiệm vụ, nhưng Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam vẫn luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình.  Phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, ngay từ lúc Đảng Cộng sản Việt Nam mới ra đời, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Đảng ta đã đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra chỉ thị thành lập “Hội phản đế đồng minh”, tổ chức tiền thân của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận, trong những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Chương Mỹ và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua. Trong công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương, MTTQ các cấp trong huyện đã phát huy vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, không ngừng xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương. Các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì như “Ngày vì người nghèo; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đi vào đời sống xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực, bồi đắp thêm truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường trong mỗi người dân.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện bàn giao, trao hỗ trợ  nhà đại đoàn kết

Một số xã trên địa bàn huyện trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trên cơ sở các văn bản, kế hoạch đề ra, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt nhiều kết quả. Tiêu biểu như: phát huy tinh thần tương thân tương ái, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, xã và các tổ chức thành viên đã trích quỹ và xã hội hóa trao tặng được 4.350 xuất quà đến với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Được sự ủy quyền của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, y ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức bàn giao các ngôi nhà Đại đoàn kết, mỗi nhà 50 triệu đồng với tổng số tiền 750 triệu đồng. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được Uỷ ban MTTQ huyện quan tâm, chú trọng, đặc biệt là việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Toàn huyện có 208 tổ hòa giải với 1.385 hòa giải viên; trong đó có 210 hòa giải viên là cán bộ Mặt trận. Tổng số vụ hòa giải là 32 vụ; Số vụ hòa giải thành 23 vụ, đạt tỷ lệ 71,87%. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được Uỷ ban MTTQ huyện quan tâm, chú trọng, đặc biệt là việc tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tính đến nay, toàn huyện có 208 thôn, tổ dân phố tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân. 32/32 xã, thị trấn tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân cấp xã.

Nhìn chung, hội nghị có đủ các thành phần tham dự họp như: các cụ cao niên, các gia đình văn hóa tiêu biểu, các hộ làm kinh tế giỏi, cán bộ các đoàn thể xã, thị trấn phân công theo dõi cùng dự hội nghị, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2022, những mặt đã làm được, những việc chưa làm được, các ý kiến đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn xây dựng. Những nội dung được nhiều ý kiến quan tâm đó là về tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, các Tệ nạn xã hội; việc cưới, việc tang, mừng thọ…

Ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng đã phát huy vai trò hiệu quả

Cùng với các hoạt động trao tặng quà, tổ chức các hội nghị đại biểu nhân dân, Uỷ ban MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở còn thực hiện chức năng nhiệm vụ của thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng; phát huy vai trò của các thành viên, gắn với việc nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác giám sát như giám sát thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ nghèo, các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người già cô đơn, trẻ em không nơi nương tựa; giám sát việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, giám sát các công trình xây dựng từ nguồn ngân sách của nhà nước, các công trình do nhân dân đóng góp như; giám sát việc xây dựng đường giao thông nội đồng, hệ thống tưới, tiêu, giám sát việc xây dựng trường, trạm, nhà văn hoá, đình làng, hệ thống cống rãnh thoát nước và nơi thu gom rác thải. Thông qua hoạt động giám sát, Ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng đã kịp thời phát hiện các vụ việc vi phạm về tự ý xây dựng trên đất công trái phép. Toàn huyện có 32 Ban Thanh tra nhân dân với 271 người; số vụ giám sát là 66, phát hiện vi phạm là 06, kiến nghị giải quyết 06 vụ; chính quyền giải quyết 06 vụ. Tổng số Ban giám sát đầu tư cộng đồng là 76 ban với tổng số thành viên là 363 người. Tổng số công trình, dự án giám sát là 92 công trình; Phối hợp giám sát trên các lĩnh vực trật tự xây dựng được 22 vụ, Quản lý đất đai 10 vụ, Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là 20 vụ, các vấn đề khác là 10 vụ. Phối hợp với các ngành tổ chức tốt công tác hoà giải ở cơ sở, với phương châm ở đâu có mâu thuẫn, thắc mắc giải quyết ngay ở đó không để tình trạng nhân dân giử đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người. Toàn huyện có 208 tổ hòa giải với 1.385 hòa giải viên; trong đó có 210 hòa giải viên là cán bộ Mặt trận. Tổng số vụ hòa giải là 32 vụ; Số vụ hòa giải thành 23 vụ, đạt tỷ lệ 71,87%.

Có thể khẳng định rằng, với cách làm hay, sáng tạo, các hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã đem lại hiệu quả thiết thực, ý nghĩa. Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã trong huyện đã không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Uỷ ban MTTQ các cấp cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để xây dựng huyện Nông thôn mới.

Phát huy truyền thống vẻ vang 93 năm của Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Mặt trận các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định vị thế, vai trò trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh-quốc phòng, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Hân

Trung bình (0 Bình chọn)