TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Khảo sát việc triển khai thực hiện Đề án mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp và thực hiện uỷ quyền giải quyết thủ tục hành chính tại huyện Chương Mỹ
Ngày đăng 31/08/2023 | 19:52  | Lượt xem: 191

Chiều 31/8, đoàn khảo sát của thành phố Hà Nội do ông Nguyễn Bá Vinh - Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND Thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Chương Mỹ về việc khảo sát đánh giá, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp và việc thực hiện uỷ quyền giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Minh Hiến -  Uỷ viên BTVHU, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, các phòng chuyên môn của UBND huyện, Trưởng bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị trấn Chúc Sơn.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp và việc thực hiện uỷ quyền giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, UBND huyện , UBND các xã, thị trấn đã  thực hiện nghiêm túc việc xây dựng mô hình Bộ phận một cửa hiện đại các cấp, việc thực hiện uỷ quyền giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và vận hành hệ thống thông tin giải quyết TTHC trong tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn huyện cơ bản đảm bảo hiệu quả theo chỉ đạo của thành phố. Theo đó, huyện Chương Mỹ đã rà soát, niêm yết công khai đầy đủ các Quyết định công bố TTHC của UBND thành phố, các Quyết định ủy quyền giải quyết TTHC của UBND Thành phố, các sở ngành liên quan, các Quyết định ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC và các Quyết định ủy quyền giải quyết TTHC và cấp huyện, cấp phòng. Đối với các TTHC thuộc lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách. UBND huyện cũng triển khai các văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai xây dựng mô hình Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC hiện đại các cấp. Bộ phận Một cửa huyện và các xã, thị trấn cơ bản đã bố trí, sắp xếp, phân chia thành 5 khu theo Đề án. Có đầy đủ trang thiết bị như máy tính, máy in, máy quét… Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc cơ bản đáo ứng tiêu chuẩn. Riêng bộ phận một cửa huyện có 3 đồng chí trình độ Đại học, 5 đồng chí trình độ thạc sỹ. Về thực hiện ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện Quyết định số 4610/QĐ-UBND của UBND Thành phố, UBND huyện đã ban hành 8 quyết định ủy quyền giải quyết 44 thủ tục hành chính cho các phòng chuyên môn; ủy quyền 11 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục đào tạo, công thương về cấp xã. Đối với việc giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố , từ ngày 11/4/2023 đến nay,  toàn huyện đã tiếp nhận và giải quyết 15.133 hồ sơ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cơ sở vật chất trang thiết bị đã lâu hiện đang xuống cấp, một số thiết bị đã bị hỏng, diện tích bộ phận 1 cửa 12 xã, thị trấn chưa đảm bảo, 30/32 xã, thị trấn chưa có hệ thống lấy số tự động... Quá trình thực hiện TTHC, TTHC được ủy quyền có nhiều khó khăn thuộc lĩnh vực thương binh xã hội, địa chính, giáo dục và đào tạo...

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND huyện, các đồng chí thuộc các phòng chuyên môn của huyện đã nêu kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, cũng như đề nghị thành phố quan tâm đầu tư trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn huyện  đáp ứng yêu cầu theo Đề án, tổ chức thăm quan, học tập mô hình thực tế Bộ phận Một cửa hiện đại, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ cho đội ngũ trực tiếp làm việc ... Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến,  đoàn khảo sát cũng kiểm tra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của huyện, Thị trấn Chúc Sơn. Nghe lãnh đạo thị trấn Chúc Sơn, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị trấn báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc khi triển khai  Đề án trên địa bàn.

Một số hình ảnh đoàn kiểm tra Bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của huyện Chương Mỹ và  Thị trấn Chúc Sơn.

Các ý kiến, kiến nghị cũng được các đồng chí trong đoàn khảo sát giải đáp. Đồng chí Nguyễn Bá Vinh- Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND Thành phố  cũng trực tiếp giải đáp một số ý kiến, với những kiến nghị còn tồn tại, đoàn khảo sát sẽ tập hợp và báo cáo UBND Thành phố để có phương án giải quyết./.

 

Hồng Đào – Duy Phong

Trung bình (0 Bình chọn)