TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ

Công điện của Chủ tịch UBND huyện về "Tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa công dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp qua nền tảng “Công dân Thủ đô số” - iHaNoi"
Ngày đăng 09/07/2024 | 10:45  | Lượt xem: 56

Công điện của Chủ tịch UBND huyện về "Tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa công dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp qua nền tảng “Công dân Thủ đô số” - iHaNoi"

CÔNG ĐIỆN

Tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số

giữa công dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp

qua nền tảng “Công dân Thủ đô số” - iHaNoi

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯƠNG MỸ điện:

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội thuộc huyện;

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành và đơn vị trực thuộc huyện;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

- Các doanh nghiệp; Trung tâm thương mại, siêu thị; trường học trên địa bàn huyện.

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Gọi tắt là Đề án 06 Chính phủ).

Ngày 28/6/2024, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện Đề án Chính phủ; đánh giá kết quả thí điểm lập Hồ sơ sức khỏe điện tử, cấp Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID và công bố vận hành một số ứng dụng, nền tảng của Đề án 06 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ và đại diện Lãnh đạo các bộ, ngành và thành phố Hà Nội đã bấm nút vận hành chính thức ứng dụng iHaNoi, kênh tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa người dân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền Thành phố, thông qua kênh tương tác này người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh toàn diện các vấn đề về đời sống dân sinh bức xúc tới các cấp chính quyền để tiếp nhận, giải quyết kịp thời.

Với mục tiêu “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm”, nhằm minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp để trực tiếp thụ hưởng những thành quả của Đề án 06 Chính phủ mang lại và tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Chính quyền Thủ đô.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan thuộc huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên toàn địa bàn huyện

a) Tập trung chỉ đạo và quán triệt, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên ứng dụng iHaNoi cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý hoàn thành trước ngày 30/7/2024.

b) Chỉ đạo, quán triệt và phân công đầu mối nghiêm túc giải quyết triệt để các phản ảnh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ theo quy định của Thành phố; cung cấp danh sách cán bộ phân công thực hiện giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để tổng hợp, báo cáo Văn phòng UBND Thành phố tạo lập tài khoản, phân quyền tiếp nhận, xử lý, giải quyết các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng iHaNoi chậm nhất ngày 10/7/2024.

c) Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cơ sở, Đoàn thanh niên triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng iHaNoi; phấn đấu đạt mục tiêu 100% người dân trên địa bàn biết, cài đặt, tạo tài khoản cá nhân trên ứng dụng iHaNoi; thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân về lợi ích mang lại của ứng dụng iHaNoi với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Giao Công an huyện: Tập trung huy động tối đa lực lượng phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, UBND các xã, thị trấn, các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng triển khai đến người dân biết, thực hiện cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên nền tảng ứng dụng iHaNoi.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

a) Phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện cài đặt ứng dụng iHaNoi theo chỉ đạo của Thành phố.

b) Chỉ đạo Tổ Chuyển đổi số cộng đồng nêu cao tinh thần, trách nhiệm tập trung tuyên truyền, hướng dẫn việc cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản iHanoi. Coi iHanoi là kênh tương tác số hội tụ, giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, iHanoi được xây dựng với mục tiêu sẽ là điểm truy cập để người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ do Thành phố cung cấp trên môi trường số thông qua vai trò là một nền tảng để kết nối các dịch vụ và ứng dụng, kết nối giữa người dân và chính quyền.

4. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của iHanoi trong kế hoạch chuyển đổi số của Thành phố đến toàn thể giáo viên, học sinh (cấp THCS trở lên) bằng nhiều hình thức phù hợp.

5. Giao Phòng Nội vụ huyện: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình: tiếp nhận; phân công xử lý; xử lý các phản ánh, kiến nghị; chất lượng xử lý các phản ánh, kiến nghị tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện trên ng dụng iHanoi; căn cứ đánh giá thi đua cuối năm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện

a) Thực hiện thông tin, tuyên truyền cảnh báo thường xuyên (tối thiểu 03 ngày 01 tin), đột xuất đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, chính xác và bảo vệ quyền lợi, tạo sự đồng thuận của người dân trên địa bàn qua tiện tích “Truyền thông, cảnh báo” trên ứng dụng iHaNoi.

b) Thường xuyên thông tin, tuyên truyền những tiện ích của ứng dụng iHaNoi với người dân, doanh nghiệp bằng nhiều phương thức, hình chức, loại hình, sinh động, phong phú, thiết thực. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng qua bài viết, tin tức, video clip, ảnh về các nội dung cần thông tin, tuyền truyền.

7. Giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn

Chỉ đạo cán bộ, công chức, Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn, tổ dân phố huy động tối đa lực lượng phối hợp với lực lượng Công an, Đoàn thanh niên và các doanh nghiệp, các trường học trên địa bàn để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cài đặt, mở tài khoản trên ứng dụng iHaNoi cho người dân, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả trong và ngoài giờ hành chính (kể cả ngày thứ 7, Chủ Nhật); đảm bảo hoàn thành xong trước ngày 15/9/2024.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội huyện

a) Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ và tham gia hoạt động tương tác trực tuyến với chính quyền các cấp qua nền tảng ứng dụng iHaNoi.

b) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện tiếp tục chỉ đạo phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tích cực của thanh niên trong triển khai thông tin, tuyên truyền và hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng iHaNoi.

9. Đề nghị các doanh nghiệp; Trung tâm thương mại, siêu thị; các trường học trên địa bàn huyện

a) Các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn huyện phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, Đoàn thanh niên cơ sở thông tin, tuyên truyền và triển khai đến toàn bộ lãnh đạo quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp; lãnh đạo quản lý, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên và người lao động biết, ủng hộ tham gia cài đặt, tạo tài khoản và tăng cường tương tác qua môi trường số với chính quyền các cấp qua ứng dụng iHaNoi.

b) Các Trung tâm thương mại, siêu thị phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, Đoàn thanh niên cơ sở tham gia đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền phù hợp, tổ chức hướng dẫn người dân tham gia cài đặt, tạo tài khoản để khai thác, sử dụng ứng dụng iHaNoi.

10. Đề nghị Nhân dân trên địa bàn huyện  tiếp tục ủng hộ, tin tưởng và đồng lòng cùng Chính quyền thành phố, huyện trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số trong tiến trình chuyển đổi số, tạo phong cách làm việc mới khoa học, hiệu quả, xây dựng Thành phố xanh, thông minh, hiện đại, phát triển bao trùm và bền vững với quyết tâm xây dựng “Chính quyền số - Chính quyền phục vụ”, “Doanh nghiệp số - Doanh nghiệp cống hiến”, “Xã hội số - Xã hội niềm tin” với “Tầm nhìn mới, tư duy mới toàn cầu”, “Tư duy Thủ đô và hành động của Hà Nội”.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này./.

 

Tải Công điện về "TẠI ĐÂY"

Trung bình (0 Bình chọn)