THÔNG BÁO THÔNG BÁO

V/v triển khai hội nghị Chủ tịch UBND huyện đối thoại với người dân, doanh nghiệp về TTHC và giải quyết TTHC (lần 2 năm 2023)
Ngày đăng 06/09/2023 | 15:17  | Lượt xem: 47

V/v triển khai hội nghị Chủ tịch UBND huyện đối thoại với người dân, doanh nghiệp về TTHC và giải quyết TTHC (lần 2 năm 2023)

Thông tin chi tiết "XEM TẠI ĐÂY"
Trung bình (0 Bình chọn)