THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo kết quả thi vòng 1, danh sách ứng viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia phần thi trình bày đề án, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023
Ngày đăng 17/11/2023 | 18:36  | Lượt xem: 176

UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo kết quả thi vòng 1, danh sách ứng viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia phần thi trình bày đề án, kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

Thông tin chi tiết "XEM TẠI ĐÂY"
Trung bình (0 Bình chọn)