THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo kết thúc niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan đối với phương án, vị trí tuyến dự án “Cải tạo, nâng cấp đường 419 giai đoạn 2 (đoạn từ UBND xã Tiên Phương đến Quốc lộ 6)”
Ngày đăng 03/07/2024 | 16:51  | Lượt xem: 69

Thông báo kết thúc niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan đối với phương án, vị trí tuyến dự án “Cải tạo, nâng cấp đường 419 giai đoạn 2 (đoạn từ UBND xã Tiên Phương đến Quốc lộ 6)”

Thông tin chi tiết "XEM TẠI ĐÂY"
Trung bình (0 Bình chọn)