THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo kết quả điểm thi viết vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023
Ngày đăng 24/05/2023 | 18:19  | Lượt xem: 1472

Thông báo kết quả điểm thi viết vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023

Thông tin chi tiết "XEM TẠI ĐÂY"
Trung bình (0 Bình chọn)