THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo công khai: Giấy phép môi trường cấp cho Ban QLDAĐTXD huyện thực hiện dự án xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Phụng Châu
Ngày đăng 23/03/2024 | 10:31  | Lượt xem: 59

Thông báo công khai: Giấy phép môi trường cấp cho Ban QLDAĐTXD huyện thực hiện dự án xây dựng trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Phụng Châu

Thông tin chi tiết "XEM TẠI ĐÂY"
Trung bình (0 Bình chọn)