THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển và nội dung chương trình ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023
Ngày đăng 05/05/2023 | 14:10  | Lượt xem: 1851

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển và nội dung chương trình ôn tập vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023

Thông tin chi tiết "XEM TẠI ĐÂY"
Trung bình (0 Bình chọn)