|
KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CHƯƠNG MỸ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!                                         NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!                                        CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! !                                         NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC!

DI TÍCH LỊCH SỬ DI TÍCH LỊCH SỬ

DI TÍCH MIẾU TRÀNG AN

Miếu Tràng An hiện tại thuộc tổ dân phố Tràng An, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố...
Xem tất cả

DANH NHÂN VĂN HÓA DANH NHÂN VĂN HÓA

TƯ NGHIỆP QUỐC TỬ GIÁM LÊ HIẾU TRUNG: BỀ TÔI TIẾT NGHĨA

Tư nghiệp Quốc tử giám Lê Hiếu Trung (?-1522) người xã Chi Nê, Huyện Chương Đức (nay là làng Chi...
Xem tất cả

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

DANH LAM THẮNG CẢNH - DU LỊCH SINH THÁI DANH LAM THẮNG CẢNH - DU LỊCH SINH THÁI