|
KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CHƯƠNG MỸ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!                                         NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!                                        CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! !                                         CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023!

DI TÍCH LỊCH SỬ DI TÍCH LỊCH SỬ

Di tích lịch sử - nghệ thuật Đình – Quán Tiến Văn

Đình – Quán Tiến Văn là công trình tâm linh có từ lâu đời, thuộc thôn Tiến Văn xã Hoàng Văn Thụ,...
Xem tất cả

DANH NHÂN VĂN HÓA DANH NHÂN VĂN HÓA

TƯ NGHIỆP QUỐC TỬ GIÁM LÊ HIẾU TRUNG: BỀ TÔI TIẾT NGHĨA

Tư nghiệp Quốc tử giám Lê Hiếu Trung (?-1522) người xã Chi Nê, Huyện Chương Đức (nay là làng Chi...
Xem tất cả

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG

Lưu giữ phong tục ăn Tết cùng ở một số xã của huyện Chương Mỹ

Theo phong tục cổ truyền của dân tộc ta, trong tháng Giêng âm lịch nhân dân ta đều tổ chức ăn 2...
Xem tất cả

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG

SẢN VẬT QUÊ HƯƠNG SẢN VẬT QUÊ HƯƠNG

DANH LAM THẮNG CẢNH - DU LỊCH SINH THÁI DANH LAM THẮNG CẢNH - DU LỊCH SINH THÁI