|
KỶ CƯƠNG, TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN CHƯƠNG MỸ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!                                         NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!                                        CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA! !                                         THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ!

DI TÍCH LỊCH SỬ DI TÍCH LỊCH SỬ

Đình cổ Yên Lạc

Làng Yên Lạc thuộc xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ còn bảo lưu được cụm công trình kiến trúc văn hóa...
Xem tất cả

DANH NHÂN VĂN HÓA DANH NHÂN VĂN HÓA

TƯ NGHIỆP QUỐC TỬ GIÁM LÊ HIẾU TRUNG: BỀ TÔI TIẾT NGHĨA

Tư nghiệp Quốc tử giám Lê Hiếu Trung (?-1522) người xã Chi Nê, Huyện Chương Đức (nay là làng Chi...
Xem tất cả

LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG