SẢN VẬT QUÊ HƯƠNG SẢN VẬT QUÊ HƯƠNG

Đảng bộ huyện Chương Mỹ phát huy truyền thống 85 năm xây dựng và phát triển, quyết tâm xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh

Ngày đăng 22/11/2023 | 15:39  | Lượt xem: 198
Cách đây tròn 85 năm, ngày 26/11/1938 những quần chúng tích cực nhất ở Yên Trường đã được kết nạp vào Đảng và Chi bộ Đảng Yên Trường được thành lập. Đây là chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của xã...

Chương Mỹ : Đất cằn đơm hoa

Ngày đăng 29/09/2010 | 04:57  | Lượt xem: 144
Chương Mỹ : Đất cằn đơm hoa

Làng mây tre đan Phú Vinh

Ngày đăng 23/09/2010 | 11:03  | Lượt xem: 122
Làng mây tre đan Phú Vinh