Liên kết website

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 95
  • Tổng lượng truy cập: 92.138.773

định hướng phát triển huyện chương mỹ

Bước sang năm 2021, huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu kép đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội, biến thách thức thành thời cở, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, ứng phó hiệu quả với thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, diễn biến của thị trường. Duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh; đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng làm tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội. Giữ vững ổn định xã hội, an ninh quốc phòng; đẩy mạnh phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch của năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025, quyết tâm thực hiện chủ đề của UBND thành phố là: “ Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển”.

18 chỉ tiêu chủ yếu được UBND huyện đề ra trong năm 2021 là:

1. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cả năm đạt: 11,%. Trong đó:

- Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng: Tăng 11,3%.

- Thương mại - dịch vụ: Tăng 14,9%.

- Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản: Tăng 4,5%.

- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp: 58,1 - 26,2 -15,7.

2. Thu ngân sách trên địa bàn huyện dự kiến: 594,65 tỷ đồng.

3. Chi ngân sách địa phương dự kiến: 1. 735,812 tỷ đồng.

4. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn 64 triệu đồng/người/năm.

5. Tỷ suất sinh thô 15,7‰, mức giảm tỷ suất sinh thô so với năm trước: 0,2‰; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 12,57%, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước là 0,2%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 8,5%, giảm so với năm trước 0,1%.

6. Tỷ lệ xã/thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế: 100%.

7. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 91,5%.

8. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động: 39%

9. Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động: 37%.

10. Tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động: 1%

11. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 120 hộ nghèo so với năm trước:

12. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá” là 89,2%;

13. Tỷ lệ thôn (làng) được công nhận và giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa” là 86,6%.

14. Tỷ lệ Tổ dân phố được giữ vững và công nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hóa” là 90,4%.

15. Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 06 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng tống số lên 90 trường, đạt tỷ lệ 81,1%.

16. Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch đạt 65 %.

17. Duy trì 30/30 xã đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới; số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao tăng thêm 03 xã.

18. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom tại các xã, thị trấn đạt 100%.

Huyện nhà qua ống kính

bản tin truyền hình


Quê hương anh hùng