UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2021 - 2026

STT

Xã/thị trấn

Họ và tên

Chức vụ

1

Thị trấn Xuân Mai

Phùng Xuân Hải

Chủ tịch

Mai Thị Thanh

Phó Chủ tịch

2

Thị trấn Chúc Sơn

Nguyễn Tiến Hạnh

Chủ tịch

Nguyễn Xuân Canh

Phó Chủ tịch

Nguyễn Quốc Cương

Phó Chủ tịch

3

Xã Đông Sơn

Đỗ Hữu Hóa

Chủ tịch

Trịnh Văn Tường

Phó Chủ tịch

Trần Văn Thọ

Phó Chủ tịch

4

Xã Đại Yên

Đặng Tiến Hoàng

Chủ tịch

Nguyễn Thị Nga

Phó Chú tịch

Đặng Đình Tình

Phó Chủ tịch

5

Xã Hòa Chính

Trần Văn Trung

Chủ tịch

Lê Văn Thụ

Phó Chủ tịch

Nguyễn Ngọc Sơn

Phó Chủ tịch

6

Xã Đông Phương Yên

Phan Ngọc Huấn

Chủ tịch

Phạm Văn Quyền

Phó Chủ tịch

Phan Ngọc Thanh

Phó Chủ tịch

7

Xã Tốt Động

Phùng Xuân Toàn

Chủ tịch

Nguyễn Văn Quý

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Luật

Phó Chủ tịch

8

Xã Thượng Vực

Phạm Thị Thanh Huyền

Chủ tịch

Cao Khánh Toàn

Phó Chủ tịch

Cao Văn Mỹ

Phó Chủ tịch

9

Xã Thủy Xuân Tiên

Nguyễn Văn Mạnh

Chủ tịch

Lê Quý Điệp

Phó Chủ tịch

Nguyễn Quang Dũng

Phó Chủ tịch

10

Xã Mỹ Lương

Nguyễn Minh Đạt

Chủ tịch

Cao Đình Thắng

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Thanh

Phó Chủ tịch

11

Xã Phụng Châu

Nguyễn Đình Hanh

Chủ tịch

Hà Đức Quang

Phó Chủ tịch

Lò Văn Cường

Phó Chủ tịch

12

Xã Hữu Văn

Phùng Xuân Thư

Chủ tịch

Nguyễn Quốc Thủy

Phó Chủ tịch

Phùng Huy Công

Phó Chủ tịch

13

Xã Phú Nghĩa

Nguyễn Văn Doanh

Chủ tịch

Trần Văn Phụng

Phó Chủ tịch

Trần Bá Vệ

Phó Chủ tịch

14

Xã Nam Phương Tiến

Nguyễn Chiến Thắng

Chủ tịch

Nguyễn Thị Mùi

Phó Chủ tịch

Lê Văn Lanh

Phó Chủ tịch

15

Xã Ngọc Hòa

Lê Tuấn Thăng

Chủ tịch

Nguyễn Thị Thuyết

Phó Chủ tịch

16

Xã Thụy Hương

Mạc Đình Được

Chủ tịch

Đặng Ngọc Hùng

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Thắng

Phó Chủ tịch

17

Xã Văn Võ

Đỗ Hữu Toan

Chủ tịch

Phạm Đình Tuấn

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Liên

Phó Chủ tịch

18

Xã Hoàng Diệu

Đào Danh Dũng

Chủ tịch

Tạ Văn Khuê

Phó Chủ tịch

Đặng Thùy Linh

Phó Chủ tịch

19

Xã Lam Điền

Đặng Văn Hùng

Chủ tịch

Trần Văn Quang

Phó Chủ tịch

Dương Đắc Lân

Phó Chủ tịch

20

Xã Hợp Đồng

Nguyễn Duy Phố

Chủ tịch

Trương Bá Huân

Phó Chủ tịch

21

Xã Quảng Bị

Vũ Văn Mạnh

Chủ tịch

Phùng Xuân Thắng

Phó Chủ tịch

Trịnh Thị Hạnh

Phó Chủ tịch

22

Xã Hồng Phong

Đào Minh Tuấn

Chủ tịch

Lại Văn Ước

Phó Chủ tịch

23

Xã Trường Yên

Trần Văn Hiển

Chủ tịch

Bùi Văn Tùng

Phó Chủ tịch

24

Xã Trần Phú

Nguyễn Văn Long

Chủ tịch

Đinh Xuân Hội

Phó Chủ tịch

Trần Văn Ba

Phó Chủ tịch

25

Xã Thanh Bình

Trần Bá Xiêm

Chủ tịch

Lưu Hữu Quyền

Phó Chủ tịch

Lưu Công Anh Tuấn

Phó Chủ tịch

26

Xã Tiên Phương

Hà Văn Nhuận

Chủ tịch

Nguyễn Danh Tuân

Phó Chủ tịch

Đỗ Văn Hùng

Phó Chủ tịch

27

Xã Trung Hòa

Trần Trọng Luyện

Chủ tịch

Nguyễn Đức Giang

Phó Chủ tịch

Lê Quang Vũ

Phó Chủ tịch

28

Xã Tân Tiến

Vũ Công Nam

Chủ tịch

Nguyễn Công Minh

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Thái

Phó Chủ tịch

29

Xã Đồng Phú

Phạm Văn Hải

Chủ tịch

Vũ Trọng Phúc

Phó Chủ tịch

Lê Trọng Quỳnh

Phó Chủ tịch

30

Xã Phú Nam An

Lê Văn Bộ

Chủ tịch

Lê Công Chuẩn

Phó Chủ tịch

Lê Minh Huấn

Phó Chủ tịch

31

Xã Đồng Lạc

Nguyễn Duy Hánh

Chủ tịch

Nguyễn Văn Tưởng

Phó Chủ tịch

Nguyễn Tiến Thanh

Phó Chủ tịch

32

Xã Hoàng Văn Thụ

Lê Hoài Thi

Chủ tịch

Hà Đăng Chúc

Phó Chủ tịch

Nguyễn Viết Tân

Phó Chủ tịch

ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN