ĐẢNG ỦY CÁC XÃ, THỊ TRẤN

ĐẢNG ỦY CÁC XÃ, THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2020 - 2025

STT

Xã/thị trấn

Họ và tên

Chức vụ

1

Thị trấn Xuân Mai

Nguyễn Đình Dân

Bí thư Đảng ủy

2

Thị trấn Chúc Sơn

Nguyễn Đình Khả

Bí thư Đảng ủy

3

Xã Đông Sơn

Trần Trọng Vinh

Bí thư Đảng ủy

4

Xã Đại Yên

Đặng Đình Khải

Bí thư Đảng ủy

5

Xã Hòa Chính

Trương Thị Ngư

Bí thư Đảng ủy

6

Xã Đông Phương Yên

Trần Văn Tiến

Bí thư Đảng ủy

7

Xã Tốt Động

Trịnh Văn Cường

Bí thư Đảng ủy

8

Xã Thượng Vực

Nguyễn Bá Sâm

Bí thư Đảng ủy

9

Xã Thủy Xuân Tiên

Lê Quý Long

Bí thư Đảng ủy

10

Xã Mỹ Lương

Nguyễn Ngọc Húy

Bí thư Đảng ủy

11

Xã Phụng Châu

Nguyễn Xuân Tuyến

Bí thư Đảng ủy

12

Xã Hữu Văn

Phùng Duy Tố

Bí thư Đảng ủy

13

Xã Phú Nghĩa

Hoàng Gia Uyên

Bí thư Đảng ủy

14

Xã Nam Phương Tiến

Nguyễn Văn Vĩnh

Bí thư Đảng ủy

15

Xã Ngọc Hòa

Đặng Đình Họa

Bí thư Đảng ủy

16

Xã Thụy Hương

Nguyễn Hữu Hải

Bí thư Đảng ủy

17

Xã Văn Võ

Nguyễn Hữu Thìn

Bí thư Đảng ủy

18

Xã Hoàng Diệu

Lê Thị Chính

Bí thư Đảng ủy

19

Xã Lam Điền

Lã Văn Tùng

Bí thư Đảng ủy

20

Xã Hợp Đồng

Nguyễn Thị Lan Hương

Bí thư Đảng ủy

21

Xã Quảng Bị

Đào Kim Khánh

Bí thư Đảng ủy

22

Xã Hồng Phong

Vũ Xuân Lượng

Bí thư Đảng ủy

23

Xã Trường Yên

Lê Thị Hạnh

Bí thư Đảng ủy

24

Xã Trần Phú

Trần Văn Khải

Bí thư Đảng ủy

25

Xã Thanh Bình

Trần Ngọc Thông

Bí thư Đảng ủy

26

Xã Tiên Phương

Tống Văn Thái

Bí thư Đảng ủy

27

Xã Trung Hòa

Đào Thị Hòa

Bí thư Đảng ủy

28

Xã Tân Tiến

Vũ Công Nam

Bí thư Đảng ủy

29

Xã Đồng Phú

Nguyễn Như Đức

Bí thư Đảng ủy

30

Xã Phú Nam An

Nguyễn Thị Nga

Bí thư Đảng ủy

31

Xã Đồng Lạc

Hà Tiến Phước

Bí thư Đảng ủy

32

Xã Hoàng Văn Thụ

Lê Trung Hà

Bí thư Đảng ủy

ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN