THÔNG BÁO THÔNG BÁO

V/v công khai tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm Cơ sở sản xuất chế biến sữa tươi Thúy Nga milk29

Ngày đăng 16/01/2023 | 16:49  | Lượt xem: 92
V/v công khai tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm Cơ sở sản xuất chế biến sữa tươi Thúy Nga milk29

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

Ngày đăng 16/01/2023 | 09:25  | Lượt xem: 29
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

“Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

Ngày đăng 12/01/2023 | 08:54  | Lượt xem: 25
Ngày 30/11/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” nhằm mục đích nâng cao nhận thức về trách nhiệm trên không gian mạng cho...

Thông báo công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Ngày đăng 04/01/2023 | 10:09  | Lượt xem: 52
Thông báo công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Công báo hạng mục công trình vi phạm Quy định về an toàn PCCC và ANTT bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động năm 2021 và 2022

Ngày đăng 29/12/2022 | 08:28  | Lượt xem: 51
Công báo hạng mục công trình vi phạm Quy định về an toàn PCCC và ANTT bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động năm 2021 và 2022

Danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 2 tháng trên địa bàn huyện Chương Mỹ tháng 11/2022

Ngày đăng 14/12/2022 | 11:11  | Lượt xem: 72
Danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 2 tháng trên địa bàn huyện Chương Mỹ tháng 11/2022

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Chương Mỹ thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở

Ngày đăng 12/12/2022 | 08:46  | Lượt xem: 198
Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Chương Mỹ thông báo mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở

Danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 2 tháng trên địa bàn huyện Chương Mỹ tháng 10/2022

Ngày đăng 18/11/2022 | 09:20  | Lượt xem: 45
Danh sách đơn vị sử dụng lao động nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 2 tháng trên địa bàn huyện Chương Mỹ tháng 10/2022

Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Chương Mỹ thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Chúc Sơn, xã Thượng Vực, Đại Yên

Ngày đăng 08/11/2022 | 03:34  | Lượt xem: 78
Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Chương Mỹ thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thị trấn Chúc Sơn, xã Thượng Vực, Đại Yên

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 07/11/2022 | 09:55  | Lượt xem: 46
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở

Ngày đăng 02/11/2022 | 11:36  | Lượt xem: 20
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở

Ngày đăng 26/10/2022 | 03:24  | Lượt xem: 17
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở

Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào viên chức huyện Chương Mỹ năm 2022: Thông báo hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch tiếp nhận vào viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ năm 2022

Ngày đăng 19/10/2022 | 02:39  | Lượt xem: 31
Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào viên chức huyện Chương Mỹ năm 2022: Thông báo hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch tiếp nhận vào viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ...

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 thành phố Hà Nội: Tông báo sơ đồ, địa điểm, phòng thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 17/10/2022 | 10:29  | Lượt xem: 18
Hội đồng thi tuyển công chức năm 2022 thành phố Hà Nội: Tông báo sơ đồ, địa điểm, phòng thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 thông báo điều chỉnh lịch tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 14/10/2022 | 04:13  | Lượt xem: 15
Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 thông báo điều chỉnh lịch tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022