THÔNG BÁO THÔNG BÁO

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ thông báo: Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu tái định cư sân Golf Hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 04/03/2024 | 18:06  | Lượt xem: 17
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ thông báo: Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu tái định cư sân Golf Hồ Văn Sơn, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo danh sách các sản phẩm OCOP hết thời hạn chứng nhận theo quy định

Ngày đăng 01/03/2024 | 11:17  | Lượt xem: 33
UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo danh sách các sản phẩm OCOP hết thời hạn chứng nhận theo quy định

UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo công khai Giấy phép môi trường cho các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư

Ngày đăng 02/02/2024 | 05:00  | Lượt xem: 26
UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo công khai Giấy phép môi trường cho các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư

UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chương Mỹ

Ngày đăng 27/02/2024 | 03:56  | Lượt xem: 82
UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chương Mỹ

Thư khen của đồng chí Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với Đội Quản lý thị trường số 25 và Công an huyện Chương Mỹ

Ngày đăng 08/02/2024 | 03:44  | Lượt xem: 101
Thư khen của đồng chí Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng Chính phủ nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với Đội Quản lý thị trường số 25 và Công an huyện Chương Mỹ

UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Ngày đăng 02/02/2024 | 05:05  | Lượt xem: 104
UBND huyện Chương Mỹ: Thông báo công khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Thông báo công khai kết quả giải quyết TTHC và tiếp nhận, xử lý PAKN tháng 1-2024

Ngày đăng 02/02/2024 | 11:27  | Lượt xem: 57
Thông báo công khai kết quả giải quyết TTHC và tiếp nhận, xử lý PAKN tháng 1-2024

Thông báo: Tìm người đến đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm 2911D

Ngày đăng 30/01/2024 | 10:07  | Lượt xem: 129
Thông báo: Tìm người đến đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm 2911D

Thông báo công khai tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm của Hợp tác xã nem Phượng Phương Bắc

Ngày đăng 29/01/2024 | 08:13  | Lượt xem: 84
Thông báo công khai tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm của Hợp tác xã nem Phượng Phương Bắc

Niêm yết công khai hồ sơ và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan đối với Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chương Mỹ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Ngày đăng 04/01/2024 | 06:01  | Lượt xem: 296
Niêm yết công khai hồ sơ và lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan đối với Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Chương Mỹ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Chương Mỹ

Ngày đăng 03/01/2024 | 11:17  | Lượt xem: 76
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyện Chương Mỹ

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024

Ngày đăng 28/12/2023 | 05:28  | Lượt xem: 145
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ năm 2024

Ngày đăng 27/12/2023 | 04:48  | Lượt xem: 172
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ năm 2024

Công bố thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực nhà ở, lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở xây dựng Hà Nội

Ngày đăng 18/12/2023 | 07:16  | Lượt xem: 7953
Công bố thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực nhà ở, lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở xây dựng Hà Nội

Thông báo công khai kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 18/12/2023 | 09:59  | Lượt xem: 710
Thông báo công khai kết quả kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026