Văn Bản Pháp Quy Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
254/BC-UBND BC Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tuần thứ 15/2024; nhiệm vụ trọng tâm tuần thứ 16/2024 UBND huyện 16/07/2024
512/BC-UBND BC Kết quả nâng cao sự hài lòng của người dân; triển khai Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số SIPAS tháng 6/2024 UBND huyện 08/07/2024
3775/QĐ-UBND QĐ Về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị cụm di tịch quốc gia chùa Trầm, chùa Trăm gian, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội" UBND huyện 08/07/2024
313/KH-UBND KH triển khaiChỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh UBND huyện 05/07/2024
312/KH-UBND KH Tổ chức cuộc thi xây dựng và giữ gìn "Xã, thị trấn Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn" UBND huyện 05/07/2024
620-BC/HU BC Tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về " Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản" Huyện ủy 04/07/2024
1393/UBND-VHTT V/v tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng Công dân số Thủ đô (iHanoi) UBND huyện 04/07/2024
311/KH-UBND KH khắc phục những tồn tại hạn chế tại phiên giải trình với Thường trực HĐND huyện UBND huyện 04/07/2024
310/KH-UBND KH thực hiện Chỉ thị số 51-CT/HU ngày 13/6/2024 của Huyện ủy Chương Mỹ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với Hội Người mù huyện Chương Mỹ UBND huyện 03/07/2024
309/KH-UBND KH Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2024 UBND huyện 02/07/2024
492/BC/BCĐ BC Kết quả công tác An toàn thực phẩm 06 tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2024 UBND huyện 02/07/2024
07/NQ-HĐND NQ về việc quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 HĐND huyện 29/06/2024
10/NQ-HĐND NQ về việc phê duyệt cập nhật, điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 HĐND huyện 29/06/2024
11/NQ-HĐND NQ Phê duyệt cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 HĐND huyện 29/06/2024
13/NQ-HĐND NQ Chương trình hoạt động giám sát năm 2025 của HĐND huyện Chương Mỹ khóa XX,nhiệm kỳ 2021-2026 HĐND huyện 29/06/2024
12/NQ-HĐND NQ về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025 HĐND huyện 29/06/2024
08/NQ-HĐND NQ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 HĐND huyện 29/06/2024
09/NQ-HĐND NQ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 ( đợt 16) HĐND huyện 29/06/2024
307/KH-UBND KH tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ UBND huyện 28/06/2024
308/KH-UBND Kế hoạch Khám, chăm sóc sức khỏe, cấp thuốc cho đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2024 UBND huyện 28/06/2024