Liên kết website

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 80
  • Tổng lượng truy cập: 67.105.105

văn bản pháp luật


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
274/ QĐ/HU

Kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên của Huyện ủy Chương Mỹ

23/11/2020 Còn hiệu lưc
10890/ QĐ-UBND

Kiện toàn Văn phòng điều phối chương trình Nông thôn mới huyện Chương Mỹ

19/11/2020 Còn hiệu lưc
768/ BC-UBND

Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tuần thứ 43, nhiệm vụ tuần thứ 44 năm 2020

26/10/2020 Còn hiệu lưc
70/ QĐ-HĐND

Ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện Chương Mỹ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

22/10/2020 Còn hiệu lưc
71/ QĐ-HĐND

Phân công nhiệm vụ thành viên Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

22/10/2020 Còn hiệu lưc
243/ KH-UBND

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 179 của UBND thành phố

16/10/2020 Còn hiệu lưc
48/ QĐ/HU

Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Chương Mỹ

04/09/2020 Còn hiệu lưc
193/ KH-UBND

Triển khai thực hiện KH 153 và KH 180

20/07/2020 Còn hiệu lưc
192/ KH-UBND

Tuyên truyền, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến

17/07/2020 Còn hiệu lưc
186/ KH-UBND

Thông tin, tuyên truyền triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết thủ tục hành chính

13/07/2020 Còn hiệu lưc

Huyện nhà qua ống kính

bản tin truyền hình


Quê hương anh hùng