VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY

Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
118/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XX HĐND huyện 30/06/2023
12/NQ-HĐND Về việc dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 HĐND huyện 30/06/2023
11/NQ-HĐND Về việc phê duyệt cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 HĐND huyện 30/06/2023
10/NQ-HĐND Về việc phê duyệt cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 HĐND huyện 30/06/2023
09/NQ-HĐND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 13) HĐND huyện 30/06/2023
08/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 HĐND huyện 30/06/2023
07/NQ-HĐND Về việc quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022 HĐND huyện 30/06/2023
0 Tài liệu hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử khi tham gia môi trường mạng 09/03/2023
61/KH-UBND KH Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2023 UBND huyện 20/02/2023
62/KH-UBND KH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô năm 2023 trên địa bàn huyện Chương Mỹ UBND huyện 20/02/2023
60/KH-UBND KH Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của huyện Chương Mỹ UBND huyện 17/02/2023
59/KH-UBND KH thực hiện Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn huyện Chương Mỹ kỳ 2019-2023 UBND huyện 16/02/2023
716/QĐ-UBND QĐ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân; phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Chương Mỹ UBND huyện 15/02/2023
02/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Chương Mỹ UBND huyện 15/02/2023
55/KH-UBND KH Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 UBND huyện 14/02/2023
54/KH-UBND KH an toàn lao động, vệ sinh lao động huyện Chương Mỹ năm 2023 UBND huyện 13/02/2023
53/KH-UBND KH triển khai thực hiện Đề án quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn huyện trong năm 2023 UBND huyện 10/02/2023
52/KH-UBND KH triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn huyện năm 2023 UBND huyện 10/02/2023
607/QĐ-UBND QĐ về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm huyện Chương Mỹ UBND huyện 10/02/2023
606/QĐ-UBND QĐ về việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2023 UBND huyện 10/02/2023