VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY

Hiển thị 1 - 20 trong 51 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
17/KH-UBND KH kiểm soát an toàn thực phẩm trong bữa cỗ tập trung đông người trên địa ban huyện Chương Mỹ năm 2023 UBND huyện 14/01/2023
15/KH-UBND KH Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 UBND huyện 13/01/2023
16/KH-UBND KH Kiểm tra công vụ năm 2023 UBND huyện 13/01/2023
32/QĐ-UBND QĐ về việc thành lập Đoàn kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 UBND huyện 13/01/2023
30/QĐ-UBND QĐ về việc giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện huyện Chương Mỹ năm 2023 UBND huyện 12/01/2023
11/KH-UBND KH triển khai chương trình Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 trên địa bàn huyện Chương Mỹ UBND huyện 11/01/2023
12/KH-UBND KH tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2023 UBND huyện 11/01/2023
13/KH-UBND KH công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Chương Mỹ UBND huyện 11/01/2023
09/KH-UBND Thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2023 UBND huyện 10/01/2023
07/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2023 UBND huyện 09/01/2023
05/KH-UBND Thực hiện Chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2023 UBND huyện 05/01/2023
04/KH-UBND Thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2023 UBND huyện 05/01/2023
03/KH-UBND Phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn huyện năm 2023 UBND huyện 05/01/2023
01/KH-UBND Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 UBND huyện 03/01/2023
357/KH-UBND Tổ chức Tết trồng cấy đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023 UBND huyện 30/12/2022
356/KH-UBND Đánh giá công nhận Cộng đồng an toàn tiêu chuẩn Việt Nam huyện Chương Mỹ năm 2022 UBND huyện 30/12/2022
321/TB-UBND Chương trình công tác của UBND huyện Chương Mỹ năm 2023 UBND huyện 30/12/2022
354/KH-UBND Phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2023 UBND huyện 30/12/2022
357/KH-UBND Phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn huyện Chương Mỹ UBND huyện 29/12/2022
350/KH-UBND Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2023 UBND huyện 29/12/2022
Hiển thị 1 - 20 trong 51 kết quả.