Liên kết website

thống kê truy cập

  • Đang truy cập : 111
  • Tổng lượng truy cập: 68.267.994

tra cứu văn bản hđnd huyện


Số/ Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng
42/ BC-HĐND

Báo cáo kết quả kỳ họp HĐND huyện thứ 20 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Còn hiệu lưc
23/ NQ-HĐND

Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 20/12/2018 của HĐND huyện

19/12/2020 Còn hiệu lưc
27/ NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

19/12/2020 Còn hiệu lưc
22/ NQ-HĐND

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2021 của huyện Chương Mỹ

19/12/2020 Còn hiệu lưc
21/ NQ-HĐND

Phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của huyện Chương Mỹ

19/12/2020 Còn hiệu lưc
26/ NQ-HĐND

Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2021

19/12/2020 Còn hiệu lưc
31/ NQ-HĐND

kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2021 của HĐND huyện Chương Mỹ

19/12/2020 Còn hiệu lưc
29/ NQ-HĐND

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025

19/12/2020 Còn hiệu lưc
25/ NQ-HĐND

Phê chuẩn chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (đợt 2)

19/12/2020 Còn hiệu lưc
24/ NQ-HĐND

Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2019

19/12/2020 Còn hiệu lưc

Huyện nhà qua ống kính

bản tin truyền hình


Quê hương anh hùng