TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Xã Thượng Vực triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình 09 của Huyện ủy
Ngày đăng 09/07/2024 | 16:39  | Lượt xem: 78

Thực hiện Chương trình 09 của Huyện ủy Chương Mỹ về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Chương Mỹ thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025”, xã Thượng Vực đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp với tinh thần trách nhiệm, chủ động nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

Ngay sau khi tiếp nhận nội dung chương trình của Huyện ủy Chương Mỹ và kế hoạch thực hiện Chương trình của Ban chỉ đạo huyện; Đảng ủy xã Thượng Vực đã tổ chức quán triệt nội dung văn bản thông qua hội nghị Đảng ủy, Đảng ủy mở rộng đến các đồng chí trong cấp ủy, MTTQ, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức của xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn. Đồng thời trên cơ sở văn bản của Huyện ủy, Đảng ủy, UBND xã cụ thể hóa các văn bản của cấp trên để ban hành văn bản của cấp mình, chỉ đạo UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã ban hành các văn bản để tổ chức thực hiện, trong đó 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy đã ban hành 03 kế hoạch, 01 quyết định, Ban chỉ đạo xã ban hành 01 kế hoạch; 01 thông báo, UBND xã ban hành 06 Kế hoạch, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội ban hành 05 kế hoạch để tổ chức thực hiện.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng góp phần đưa nội dung Chương trình đi vào thực tiễn; cấp uỷ, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền các nội dung của Chương trình thông qua lồng ghép với các hội nghị, cuộc họp; đặc biệt chú trọng tuyên truyền 02 bộ quy tắc ứng xử của thành phố; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; triển khai tổ chức thực hiện hương ước, quy ước thôn... Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã tích cực phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, phát động phong trào thi đua, cuộc vận động nhằm hưởng ứng, triển khai thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền qua các băng rôn, khẩu hiệu; trên hệ thống loa truyền thanh; các hội nhóm zalo của xã, trên trang Fanpage “Đài truyền thanh xã Thượng Vực” và của các hội đoàn thể xã; ….

Các hoạt động an sinh xã hội, văn hóa thể thao được xã Thượng Vực quan tâm thực hiện tốt

Nhờ đó, các chỉ tiêu về văn hóa cơ bản đảm bảo, đạt kế hoạch đề ra. Trong 14 chỉ tiêu giao năm 2024, kết quả 6 tháng đầu năm, có 08 chỉ tiêu đạt và vượt; 03 chỉ tiêu đạt trên 95% và 03 chỉ tiêu chưa đánh giá. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được xã Thượng Vực triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ đã thu hút sự tham gia của người dân; từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, các quy định pháp luật và quy chế, quy tắc ứng xử văn hóa ngày càng thẩm thấu vào đời sống, tạo dựng môi trường sống lành mạnh cho cộng đồng dân cư, mỗi gia đình và cá nhân. Ngay từ đầu năm Ủy ban MTTQ xã phối hợp với UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân; hướng dẫn các thôn trên địa bàn xã đăng ký các danh hiệu văn hóa và đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa. Cụ thể năm 2024 tỷ lệ hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa” là 1493/1632, đạt 91,5 %; tỷ lệ thôn đăng ký “Thôn văn hóa” là 5/5 thôn, đạt 100%. Hầu hết các đám cưới được tổ chức tiết kiệm, không phô trương hình thức, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tang văn minh, kết quả: Sáu tháng đầu năm 2024 có 9/13 ca hỏa táng đạt 69,2%.Trên địa bàn xã có 5 thôn, với 5 nhà văn hóa cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân; 100% số thôn có tủ sách pháp luật được bố trí tại nhà văn hóa của các thôn. Sáu tháng đầu năm 2024 có 5/5 thôn đã triển khai vận động xã hội hóa để mua sắm, lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời phục vụ hoạt động thể thao ở cộng đồng dân cư, với kinh phí trên 100 triệu đồng. Hiện các thôn đang tiếp tục triển khai lắp đặt mạng Wi-Fi miễn phí tại nhà văn hóa thôn. Hiện nay trên địa bàn xã có các CLB bóng chuyền hơi nam; CLB cầu lông, CLB dưỡng sinh; 5/5 thôn đều có câu lạc bộ Dân vũ thể thao; Số người thường xuyên luyện tập TDTT 6 tháng đầu năm 2024 đạt 42% dân số; số gia đình thể thao đạt 38% số hộ, các phong trào thể dục thể thao trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì và phát triển. Trên địa bàn xã hiện có11 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được đưa vào danh mục quản lý theo quy định, trong đó có 04 di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố.

Công tác giáo dục luôn được cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, phối hợp tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. 03/03 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 100%. Xã duy trì, giữ vững và phát triển tốt công tác phổ cập giáo dục. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, các chương trình y tế quốc gia, tiêm chủng mở rộng, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh và các chương trình y tế khác. Đã khám tại trạm cho 1.905 lượt người. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng tiếp tục giảm, sáu tháng đầu năm 2024 giảm còn 7,8%. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng Bảo trợ xã hội…….

Đặc biệt xã Thượng Vực chú trọng nhiệm vụ xây dựng người Chương Mỹ - Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã, các Chi bộ trực thuộc, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã, trao đổi trực tiếp, thông qua sinh hoạt thường kỳ, chuyên đề của các chi bộ, chi hội, chi đoàn những tài liệu liên quan đến truyền thống cách mạng Việt Nam, lịch sử Đảng bộ, chính quyền các cấp…nhằm ôn lại những truyền thống tốt đẹp của đất nước, địa phương; gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức treo pano, khẩu hiệu tuyên truyền, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước và địa phương, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào tự tôn của dân tộc; vận động mỗi người cần nêu cao ý thức trách nhiệm tự giác rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh. Các ban, ngành đoàn thể xã, chi hội, đoàn thể các thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt nam ưng tiên dùng hàng Việt Nam”, “Phụ nữ thủ đô ứng xử đẹp” gắn với thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội….

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình số 09-CTr/HU của Huyện ủy trong thời gian tiếp theo, xã Thượng Vực tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người thanh lịch văn minh; gắn với Chương trình số 09 của Huyện ủy Chương Mỹ; Chương trình số 04 của Đảng ủy và các kế hoạch cụ thể hóa các nội dung chương trình của Đảng ủy, HĐND, UBND xã trong thực hiện công tác phát triển văn hóa; gắn với tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức và bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng… Chủ động rà soát đề xuất với cấp có thẩm quyền trong việc đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ nhu cầu đời sống tinh thần của người dân phù hợp với quy hoạch của xã. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư...

 

Nguyễn Huế

Trung bình (0 Bình chọn)