TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Chương Mỹ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” nhằm khơi dậy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở
Ngày đăng 02/10/2023 | 14:57  | Lượt xem: 58

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” là hoạt động thường niên trong phong trào thi đua yêu nước được huyện Chương Mỹ phát động hằng năm, có ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm cổ vũ động viên, khơi dậy sức mạnh, trí sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong nhiều năm qua phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của huyện đã được quan tâm triển khai đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào, gắn phong trào “Người tốt, việc tốt” với việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do đó, phong trào thi đua được đẩy mạnh, phát triển rộng khắp trên địa bàn huyện; trở thành nét đẹp văn hóa của người dân huyện Chương Mỹ, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trong tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thuộc huyện, UBND xã, thị trấn đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của huyện phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng, cơ quan, đơn vị, địa phương, chú trọng đổi mới trong tổ chức thực hiện với cách làm kịp thời, khoa học góp phần mang lại hiệu quả thiết thực.

Năm 2023, huyện Chương Mỹ có 149 cá nhân được UBND Thành phố Hà Nội và UBND huyện Chương Mỹ tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Nhiều phong trào thi đua được huyện triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả tích cực. Điển hình như: Phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành - Tận tuỵ - Sáng tạo - Gương mẫu”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với xây dựng nếp sống người Hà Nội văn minh, thanh lịch”; Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Xã hội hoá giáo dục”, “Gia đình hiếu học”, “Kỷ cương – tình thương - trách nhiệm”; Phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào Thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang và Phong trào thi đua trong lực lượng công an nhân dân với phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; Phong trào Người tốt, việc tốt trong khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện thông qua các hoạt động vận động quyên góp, ủng hộ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, cuộc vận động “Ngày vì nghèo”...

Qua phát động phong trào “Người tốt, việc tốt” đã tạo ra được nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về đạo đức, trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế và an sinh xã hội; kịp thời phát hiện, nêu gương nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, những bông hoa người tốt, việc tốt ở các cấp, các ngành, mọi lứa tuổi, thành phần.

Trong năm 2023, toàn huyện có 149 được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen, tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” và Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen, tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”.

Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, hàng năm UBND huyện Chương Mỹ đã triển khai sâu rộng Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước, thu hút được sự tham gia hưởng ứng của nhiều cây bút chuyên nghiệp và không chuyên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân các xã, thị trấn. Trong năm 2023, Cuộc thi đã có tổng số 150 bài viết, trong đó có nhiều tác phẩm chất lượng đạt giải Cuộc thi của huyện và của thành phố. Thông qua cuộc thi viết, đã phát hiện và tôn vinh 38 điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tại hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu năm 2023 vừa được UBND huyện Chương Mỹ tổ chức ngày 26/9 vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa đã ghi nhận biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân đã được khen thưởng trong  phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của huyện. Đồng thời khẳng định: Bên cạnh những tấm gương tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng, vẫn còn rất nhiều những hành động đẹp, những việc làm tốt thầm lặng, của những con người đã và đang ngày đêm cống hiến, xây dựng và phát triển cho huyện. Những tấm gương nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, những chân dung sống động, dung dị, đời thường của rất nhiều người đã có những việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp, có tính nhân văn trong cộng đồng, mang đậm nét văn hóa của người dân địa phương rất đáng trân trọng, tự hào.

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa phát động phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn huyện tại Hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu năm 2023.

Nhằm phát huy nhiều hơn nữa những kết quả tích cực phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của Thành phố, huyện đạt được trong nhiều năm qua, cũng như tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trong những năm tiếp theo, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với những nội dung thiết thực, cụ thể:

Tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Người tốt, việc tốt”; triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thành phố, huyện về đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn huyện. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đặc biệt là người đứng đầu ở mỗi địa phương trong việc tổ chức phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố, của huyện. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào thi đua “người tốt, việc tốt”. Thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đổi mới hình thức tuyên truyền, định hướng dư luận, tôn vinh, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, hạn chế đẩy lùi các mặt tiêu cực trong xã hội.

Trên cơ sở Kế hoạch số 05/KH-BTC về việc triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2024, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Nội vụ huyện tham mưu UBND huyện tổ chức, triển khai Cuộc thi theo kế hoạch của Thành phố; từ đó lựa chọn giới thiệu các cá nhân có thành tích tiêu biểu để đề xuất Thành phố, huyện biểu dương, khen thưởng, tôn vinh kịp thời.

 

                                                                                                Kim Thoa

Trung bình (0 Bình chọn)