TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Chương Mỹ: Những kết quả tích cực sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 09
Ngày đăng 19/01/2023 | 14:39  | Lượt xem: 31

Một mùa xuân mới lại về, người người đang hân hoan đón chào một năm mới với bao niềm tin và hi vọng. Năm qua, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Chương Mỹ đã đoàn kết phấn đấu, đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó có những kết quả nổi bật của Chương trình số 09 của Huyện ủy Chương Mỹ.

Năm 2022 là năm thứ 2 triển khai thực hiện Chương trình 09 của Huyện ủy Chương Mỹ về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Chương Mỹ thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025”, với tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Hai năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp, Ban Chỉ đạo Chương trình số 09 của Huyện ủy, công tác phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Chương Mỹ - Hà Nội thanh lịch, văn minh theo Chương trình 09-CTr/HU được triển khai thực hiện bài bản, khoa học; hệ thống văn bản đầy đủ, chặt chẽ, đảm bảo cơ sở lý luận; việc tuyên truyền các nội dung của Chương trình rộng khắp, đa dạng, phong phú; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện được coi trọng, tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức và hành động của cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân. Đã có 21 chỉ tiêu phổ quát, toàn diện cơ bản đạt so với chỉ tiêu kế hoạch giao; các nhóm nội dung giải pháp đã được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, phát triển văn hóa có sự quan tâm, đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/HU ngày 15/9/2022 về “Phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn huyện Chương Mỹ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nhân dân hưởng ứng tích cực. Có 91,5% gia đình văn hóa; 88,2% làng văn hóa; 95,2% tổ dân phố văn hóa. Bên cạnh đó, việc chăm lo đời sống vật chất cho người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp luôn được duy trì, đảm bảo; đời sống tinh thần, môi trường văn hóa trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được xây dựng phát triển; chất lượng giáo dục ngày một nâng lên; dịch bệnh Covid-19 được đẩy lùi và kiểm soát hiệu quả. Các công trình văn hoá, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận, hưởng thụ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Việc thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân trong huyện. Huyện đã tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 11 của Thành ủy về việc cưới và ứng xử văn hóa trong thanh niên đạt hiệu quả. Có 3.129/3.155 đám cưới, 3.017/3.045 đám tang (trong đó 1.463 đám tang thực hiện hoả táng), 02 lễ hội được tổ chức an toàn, tiết kiệm và đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện

Công tác đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Huy động toàn xã hội tham gia phong trào Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc đời sống đối với người có công. Vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” toàn huyện được 2.645 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 20 nhà ở cho người có công với cách mạng với số tiền 775 triệu đồng. Thực hiện miễn giảm học phí, chi phí học tập cho học sinh theo Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND của Thành phố. Tổ chức tặng quà cho 933 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người bị nhiễm chất độc hoá học với số tiền 466,5 triệu đồng. Triển khai Chương trình hỗ trợ giảm nghèo hằng năm, tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đến nay toàn huyện còn 227 hộ nghèo, chiếm 0,27%, trong đó thoát nghèo 145 hộ đạt 195,9% kế hoạch...

Chất lượng nguồn nhân lực của huyện luôn được quan tâm. Liên kết, phối hợp với các trường Trung cấp dạy nghề tổ chức dạy nghề cho 64 lớp với 2672 học sinh. Phối hợp với Trung tâm giải quyết việc làm Thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện giới thiệu giải quyết việc làm cho 8.502 người lao động. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 14-ĐA/HU ngày 30/7/2021 về “Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của huyện Chương Mỹ giai đoạn 2021 - 2025”. Tổ chức khai giảng được 191 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 25.125 lượt học viên…..

Tiếp tục xây dựng người Chương Mỹ - Hà Nội thanh lịch văn minh, đến nay, 100% cán bộ, đảng viên, hội viên trong toàn huyện đã nêu cao tinh thần gương mẫu chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đoàn kết giúp đỡ về sản xuất kinh doanh và các mô hình phát triển kinh tế; giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tham gia giữ gìn trật tự và văn minh đô thị, “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”; tích cực tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống mỗi gia đình trong huyện…

Với những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình 09 đã định hướng nhiệm vụ cho những năm tiếp theo trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình đề ra.

Nguyễn Huế

Trung tâm VH,TT&TT huyện

Trung bình (0 Bình chọn)