TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI TIN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Chương Mỹ đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội
Ngày đăng 02/04/2024 | 15:48  | Lượt xem: 40

15 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, huyện Chương Mỹ đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế (BHYT) vì sức khỏe toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Huyện Chương Mỹ chú trọng nâng cao công tác tuyên truyền và khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn.

Trong 15 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, huyện Chương Mỹ gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế của huyện, thủ đô và đất nước có nhiều thay đổi; Chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu,nặng nề nhất là mưu bão, úng ngập các năm 2008, 2017; ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 năm 2020, 2021; ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu và những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế - chính trị thế giới; Việc sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn; Việc làm của người lao động không ổn định, … đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phát triển người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn. Song được sự quan tâm của Thành phố, sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị huyện, sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, công tác BHYT trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực, số người tham gia BHYT tăng qua các năm, quyền lợi trong khám chữa bệnh BHYT từng bước được mở rộng góp phần đảm đảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Năm 2009, tỉ lệ bao phủ BHYT của huyện là 38,01% dân số, đến năm 2023 tỉ lệ bao phủ BHYT đã đạt 93,7% dân số (331.217 người tham gia BHYT) đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Thủ đô, góp phần vào sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện.

Xác định bảo hiểm y tế là chính sách xã hội quan trọng, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc, được Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng và luôn luôn đề cao trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, ngay khi có Chỉ thị số 38-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để phổ biến, quán triệt, triển khai Chỉ thị số 38-CT/TW, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên của huyện và các xã thị trấn, đồng thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác BHYT.

Việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư đã được các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở triển khai nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia BHYT, coi đó là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, đặc biệt biệt là vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác BHYT, góp phần quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong huyện. Công tác tuyên truyền được thực hiện chủ động, triển khai bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với từng địa bàn và từng nhóm đối tượng. Huyện đã tổ chức 489 hội nghị, với 28.945 người tham dự, lồng ghép nội dung trong các hội nghị, đối thoại phổ biến chính sách pháp luật về BHYT trực tiếp đến người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện; gửi phát các ấn phẩm tuyên truyền với trên 450.000 tờ rơi, tờ gấp những điều cần biết về BHYT; 37 bảng thủ tục hành chính về những điều cần biết khi đi khám, chữa bệnh BHYT; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan (với 1.782 pano, banner, áp phích, tờ phướn, khẩu hiệu) cao điểm về ngày thành lập BHYT Việt Nam 1/7 trên các trục đường chính, trụ sở cơ quan BHXH, bệnh viện, trung tâm y tế; tuyên truyền về BHYT cho học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn vào đầu năm học mới; Tổ chức 16 lễ ra quân tuyên truyền vận động tham gia BHXH, BHYT, phát triển trên 1.300 người tham gia BHYT hộ gia đình. Đã xây dựng các tin bài, phóng sự tuyên truyền thông qua chuyên mục "Văn hóa xã hội" với hàng trăm tin, bài được phát trên hệ thống truyền thanh; trên cổng thông tin điện tử của huyện với nội dung tuyên truyền về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... đồng thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong công tác bảo hiểm y tế.

Công tác kiểm tra, giám sát hàng năm được thực hiện nghiêm túc. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành liên quan tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật về BHYT tại các địa phương, đơn vị sử dụng lao động. Giai đoạn 2009 - 2023, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra, Công an, Chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn lao động huyện đã phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại 590 đơn vị; Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức kiểm tra việc thực hiện giải quyết quyền lợi cho người tham gia BHYT, kiểm tra lạm dụng quỹ BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và cơ sở khám chữa bệnh. Sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự vào cuộc, triển khai đồng bộ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể trong những năm qua đã tạo điều kiện giúp công tác BHYT đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt tỷ lệ chậm đóng BHYT giảm mạnh qua các năm, qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người lao động (Tính đến hết 31/12/2023, toàn huyện có 112 đơn vị chậm đóng BHYT; tổng số tiền chậm đóng BHYT là 1,06 tỷ đồng, chiếm 0,1% số phải thu).

Xác định việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách về BHYT là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn và các đơn vị chức năng, nhất là bảo hiểm xã hội huyện xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể, đồng thời phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách BHYT. Việc phát triển đối tượng được thực hiện lộ trình BHYT toàn dân: Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện từ 01/10/2009; học sinh, sinh viên (HSSV) từ đối tượng tham gia tự nguyện sang đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT từ 01/01/2010. Số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện tăng nhanh qua các năm. Cụ thể năm 2009 số người tham gia BHYT là 113.276 người, đạt 38,01% dân số. Đến năm 2015 số người tham gia BHYT là 173.455 người, đạt 54,5% dân số. Đến tháng 12/2018 số người tham gia BHYT là 270.600 người (chiếm 85,3% dân số). Và đến 31/12/2023 số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện là 331.217 người có thẻ BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 93,7% dân số. So với năm 2009, số người tham gia BHYT tăng 217.941 người, tương đương tăng 292,4%. Trong đó, nhóm đối tượng người lao động và người sử dụng lao động tỷ lệ tham gia tăng qua các năm, năm 2009 có 27.013 người tham gia, đến 31/12/2023 có 36.252 người tham gia (tăng 9.239 người, tăng 134,2%). Nhóm do tổ chức BHXH đóng và nhóm ngân sách nhà nước đóng: đến 31/12/2023 là 72.549 người; trong đó đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi (đủ 72 tháng tuổi nhưng chưa đến kỳ nhập học) đã được cấp thẻ có giá trị đến 30/9, đảm bảo 100% đối tượng tham gia và được cấp thẻ BHYT; người hưởng tuất hằng tháng từ trên 80 tuổi đã được cấp thẻ BHYT 100%. Nhóm đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng: Đối với hộ gia đình cận nghèo: Từ năm 2014 được ngân sách Thành phố hỗ trợ 100% mức đóng, tính đến 31/12/2023 có 3.789 người được cấp thẻ BHYT. Đối tượng HSSV: Tỷ lệ HSSV tham gia BHYT tăng qua các năm, năm học 2009-2010 (chỉ đạt 33.6%), năm học 2023-2024 (đạt 98,23%). Nhóm người tham gia BHYT hộ gia đình có tỷ lệ tăng cao từ 28.407 người năm 2009 lên 57.100 người năm 2018 và lên 87.192 người năm 2023 (tăng 58.785 người so với năm 2009, tăng 306,94%).

Xác định công tác thu và phát triển người tham gia BHYT là hai nhiệm vụ quan trọng cần tập trung tổ chức thực hiện. Hằng năm, huyện luôn hoàn thành chỉ tiêu về thu BHYT đảm bảo năm sau cao hơn năm trước, tổng số thu BHYT năm 2009 là 13,07 tỷ đến năm 2023 là 323,69 tỷ tăng 310,62 tỷ đồng, tương đương tăng 2.476,6% so với năm 2009.

Việc mở rộng và phát triển tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT được thực hiện tốt: Đến 31/12/2023, toàn huyện đã có 94 điểm thu với 107 nhân viên thu (trung bình mỗi địa bàn xã, trị trấn có từ 2 điểm thu trở lên). Các tổ chức dịch vụ thu hoạt động tương đối hiệu quả, nhân viên thu đóng vai trò như một tuyên truyền viên tích cực góp phần phát triển người tham gia BHYT, tiến tới hoàn thành lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn.

Việc cấp và quản lý thẻ khám chữa bệnh BHYT đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Thủ tục cấp, đổi thẻ ngày càng đơn giản, thời gian cấp, đổi thẻ được rút ngắn. Đối với thẻ tăng mới: không quá 05 ngày làm việc, riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 02 ngày làm việc. Việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi được thực hiện liên thông thủ tục khai sinh - hộ khẩu - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, chuyển kết quả qua dịch vụ bưu chính, rút ngắn thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi xuống dưới 02 ngày làm việc. Đối với cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT thì trường hợp không thay đổi thông tin không quá 01 ngày làm việc, trường hợp có thay đổi thông tin không quá 05 ngày làm việc, trường hợp người tham gia đang điều trị tại các cơ sở KCB thực hiện trong ngày.

Từ năm 2018, huyện tiến hành cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, đảm bảo mỗi người có một mã số định danh duy nhất làm căn cứ giải quyết các chế độ BHXH, BHYT trên phạm vi toàn quốc. Người tham gia BHYT có thể tự kiểm tra thông tin quá trình tham gia đóng; giá trị sử dụng ghi trên thẻ BHYT chỉ có ngày bắt đầu, không có ngày kết thúc; quyền lợi, chế độ của người tham gia BHYT được đảm bảo theo quy định.

Năm 2020, huyện triển khai ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động nhằm công khai, minh bạch quá trình tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động; người tham gia BHYT có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT thay thế thẻ giấy. Đến 31/12/2023, có trên 165.000 người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH huyện và được cấp tài khoản sử dụng ứng dụng VssID.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác BHXH, BHYT luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm chỉ đạo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị đầy đủ thiết bị làm việc, phần mềm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính… cho bộ phận một cửa tại trụ sở BHXH huyện đã rút ngắn thời gian giao dịch, đảm bảo công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, ngăn chặn tình trạng sách nhiễu của viên chức khi thực thi công vụ. Đến nay, các thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và đối tượng thụ hưởng chính sách BHYT. Tất cả các thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân liên quan đến BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp đều được tiếp nhận qua hệ thống một cửa điện tử của cơ quan BHXH. Ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu tiếp nhận hồ sơ từ 3 nguồn đầu vào: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa, nộp hồ sơ qua mạng Internet, nộp hồ sơ qua hệ thống bưu điện. Đến nay có trên 99,8% đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. Những đơn vị chưa thực hiện giao dịch điện tử đã thực hiện giao dịch qua dịch vụ Bưu chính chủ yếu là các đơn vị sử dụng lao động có số lượng lao động dưới 05 người. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT. Thường xuyên thực hiện truy cập, tra cứu, xử lý kịp thời những phản ánh kiến nghị về chính sách BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp trên hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia. Về tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính: đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp nhận và trả kết quả bằng cách xây dựng kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý bưu phẩm của Bưu điện với hệ thống tiếp nhận và trả kết quả “một cửa điện tử” của Bảo hiểm xã hội huyện.

Trong 15 năm, huyện đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT và Quỹ BHYT. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT là một trong những yêu cầu quan trọng của huyện đối với ngành BHXH, do đó Huyện ủy, UBND huyện luôn quán triệt đội ngũ cán bộ, viên chức của cơ quan BHXH huyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết tốt các chế độ BHYT tạo niềm tin cho nhân dân, làm nền tảng mở rộng đối tượng tham gia. Năm 2009, tổng chi khám chữa bệnh BHYT là 12,26 tỷ đồng, đến năm 2023 chi khám chữa bệnh BHYT là 91,87 tỷ đồng. Giai đoạn 2009 - 2023, số lượt khám chữa bệnh BHYT là 3.935.898 lượt, chi phí khám chữa bệnh BHYT là 760 tỷ đồng. Bình quân hàng năm, số lượt khám chữa bệnh BHYT tăng 1,8 %, chi phí tăng 3,76%.

Việc thực hiện tốt công tác thu, chi bảo hiểm và giải quyết đầy đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm của ngành Bảo hiểm xã hội huyện đã góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý quỹ BHYT, tránh lạm dụng, xâm tiêu vào quỹ. Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT của ngành y tế huyện cũng từng bước được nâng cao đã thu hút người dân tham gia BHYT. Việc tham gia BHYT đã và đang góp phần quan trọng trong việc chia sẻ gánh nặng kinh tế cho người dân khi đến khám, chữa bệnh. Đặc biệt, các đối tượng như người có công, người nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi đã được Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ BHYT, học sinh sinh viên hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ BHYT. Việc mở rộng hoạt động khám, chữa bệnh BHYT ban đầu đến các trạm y tế tuyến xã, thị trấn cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong huyện đặc biệt với các xã ở cách xa trung tâm huyện, góp phần tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí đi lại cho người bệnh và từng bước giảm tải cho tuyến trên.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư và lộ trình BHYT toàn dân nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước, trong thời gian tới, huyện Chương Mỹ sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp sớm hoàn thành các chỉ tiêu đến năm 2030 đạt được: Tỷ lệ bao phủ BHYT đến năm 2025 đạt trên 95% dân số; đến năm 2030 đạt trên 98%; 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT từ năm học 2024-2025; Giảm tỷ lệ chậm đóng BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia;  Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT; Quản lý chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT, phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Lan Oanh

Trung bình (0 Bình chọn)